Parkering

Se karta för vilken infart till sjukhusområdet som är lämpligast, beroende på vilken ingång du ska till.

Karta Akademiska

Klicka på kartan för större bild.

Hur tar jag mig med bil till akutmottagningen och förlossningen?

Patienter som kommer med bil till akutmottagningen eller förlossningen kan i fortsättningen använda sig av två infarter: dels infarten vid Svandammen, dels infarten från Dag Hammarskjölds väg, vid barnsjukhuset. Dessa infarter används för att nå de flesta av parkeringarna på sjukhusområdet.

Parkeringsavgifter

Studenternas IP: 7 kr/timme och det finns ingen möjlighet till dygnsbiljett dagtid. Lördagar kl 15-24 och söndagar kl 08-24 finns det möjlighet att lösa en "idrottstaxa" för 10 kr som gäller för den tiden.

Utomhusbesöksparkeringar på sjukhusområdet finns bland annat vid akutmottagningen vid ingång 60. Kostnad 30 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringshus med infart från Sjukhusvägen. Kostnad 40 kr/timme alla dagar kl 00-24, maxtaxa 225 kr/24 timmar. Här finns även elbilsladdstolpar.

Parkeringsgarage ingång 70: 40 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringsgarage ingång 78/79: 40 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringsgarage ingång 95/96: 40 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Patienter kan köpa 7-dagarskort för 400 kronor och dagkort för 100 kronor i receptionen ingång 70, butiken Amigo i ingång 70, receptionen ingång 10 och i sjukhusets kafeterior. För detta P-kort krävs intyg från avdelningen.