Parkering

Se karta för vilken infart till sjukhusområdet som är lämpligast, beroende på vilken ingång du ska till. Infarterna är markerade med gröna pilar.

 

Orienteringkarta Akademiska sjukhuset maj 2020 webb.jpgKlicka på kartan för större bild.

Hur tar jag mig med bil till akutmottagningen och förlossningen?

Patienter som kommer med bil till akutmottagningen eller förlossningen kan använda sig av den norra infarten, vid Svandammen. Via den nås de flesta av parkeringarna på sjukhusområdet. Förlossningen har sex reserverade platser intill ingång 240. För att stå där måste intyg hämtas från avdelningen samt att du betalar den vanliga parkeringstaxan.

Parkeringsavgifter

Det finns parkeringsautomater vid alla våra parkeringar där du kan betala med betalkort. Vill du hellre betala via app så är det appen EasyPark som gäller. Information om EasyPark

Parkeringar

Utomhusbesöksparkeringar på sjukhusområdet finns bland annat vid akutmottagningen vid ingång 60. Kostnad 31 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Utomhusbesöksparkering ingång 100/101: 31 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringshus med infart från Sjukhusvägen. Kostnad 41kr/timme alla dagar kl 00-24, maxtaxa 225 kr/24 timmar. Här finns även elbilsladdstolpar.

Parkeringsgarage ingång 70: 41 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringsgarage ingång 78/79: 41 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringsgarage ingång 95/96: Kostnad 41 kr/timme alla dagar kl 00-24, maxtaxa 225 kr/24 timmar. Betalning endast via app eller särskilt parkeringstillstånd för besökare.

Studenternas IP: 7 kr/timme och det finns ingen möjlighet till dygnsbiljett dagtid. Lördagar kl 15-24 och söndagar kl 08-24 finns det möjlighet att lösa en "idrottstaxa" för 10 kr som gäller för den tiden.

Parkeringskort

Patienter kan köpa 7-dagarskort för 400 kronor och dagkort för 100 kronor i receptionen ingång 70, ingång 100/101 eller ingång 10 samt i butiken Amigo i ingång 70 och i sjukhusets kafeterior. För detta P-kort krävs intyg från avdelningen.

Personalparkering

För dig som arbetar på Akademiska sjukhuset finns möjlighet att parkera till personalavgift. För att göra detta måste du ha en parkeringsdekal i din bil väl synlig i framrutan. Dekalen ger dig rätt att parkera till personalavgift. Har du ingen dekal riskerar du p-böter.

Dekalen hämtas av dig i receptionen ingång 70, ingång 10 eller ingång 100/101. Kontakta receptionen i ingång 70 om du har frågor om dekalen.

Dekalen är giltig till och med sista januari nästkommande år.