Parkering

Se karta för vilken infart till sjukhusområdet som är lämpligast, beroende på vilken ingång du ska till. Infarterna är markerade med gröna pilar.

Orienteringkarta Akademiska sjukhuset september 2019.jpg

Klicka på kartan för större bild.

Hur tar jag mig med bil till akutmottagningen och förlossningen?

Patienter som kommer med bil till akutmottagningen eller förlossningen kan använda sig av den norra infarten, vid Svandammen. Via den nås de flesta av parkeringarna på sjukhusområdet. Förlossningen har sex reserverade platser intill ingång 240. För att stå där måste intyg hämtas från avdelningen samt att du betalar den vanliga parkeringstaxan.

Undre plan i parkeringsgaraget vid ingång 95/96 öppnat

Garaget vid barnsjukhuset (ingång 95/96) har nu öppnat det undre planet där besökare kan parkera. Det är 59 parkeringsplatser totalt varav fyra el-platser och två motorcykelplatser. Garaget nås endast via den norra infarten, vid Svandammen.

När barngaraget är färdigrenoverat till sommaren 2020 kommer samtliga platser att öppnas.

Bilburna besökare

Infarten från Dag Hammarskjölds väg är fortsatt avstängd, använd istället den norra infarten mittemot Svandammen/Stadsträdgården. Möjlighet finns att köra fram till ingång 95/96 och släppa av patienter och medföljande, så att du slipper den extra promenaden.

Är besöket inte akut rekommenderar vi att åka kollektivt, vilket är gratis för invånare med kallelse i Region Uppsala, läs mer om detta. Närmaste UL-hållplats till ingång 95/96 är via Dag Hammarskjölds väg.

Korttidsparkeringar för patienter och besökare till förlossningen finns fortfarande kvar.

Gående

För dig som kommer till oss gående har en gångväg byggts från Dag Hammarskjölds väg till ingång 95/96.

Cykelparkering

Cykelparkeringarna vid ingång 95/96 tas bort under arbetet och ersätts med platser på andra sidan Dag Hammarskjölds väg.

Har du frågor?

Har du frågor om parkering eller hur du hittar till oss kan du höra av dig till Patientkontakt: patientkontakt@akademiska.se. Telefon: 018-611 30 33.

Parkeringsavgifter

Studenternas IP: 7 kr/timme och det finns ingen möjlighet till dygnsbiljett dagtid. Lördagar kl 15-24 och söndagar kl 08-24 finns det möjlighet att lösa en "idrottstaxa" för 10 kr som gäller för den tiden.

Utomhusbesöksparkeringar på sjukhusområdet finns bland annat vid akutmottagningen vid ingång 60. Kostnad 30 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringshus med infart från Sjukhusvägen. Kostnad 40 kr/timme alla dagar kl 00-24, maxtaxa 225 kr/24 timmar. Här finns även elbilsladdstolpar.

Parkeringsgarage ingång 70: 40 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringsgarage ingång 78/79: 40 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringsgarage ingång 95/96 (enbart plan 1): Kostnad 40 kr/timme alla dagar kl 00-24, maxtaxa 225 kr/24 timmar. Betalning endast via app eller särskillt parkeringstillstånd för besökare.

Utomhusbesöksparkering ingång 100/101: 40 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Patienter kan köpa 7-dagarskort för 400 kronor och dagkort för 100 kronor i receptionen ingång 70, butiken Amigo i ingång 70, receptionen ingång 10 och i sjukhusets kafeterior. För detta P-kort krävs intyg från avdelningen.

Personalparkering

För dig som arbetar på Akademiska sjukhuset finns möjlighet att parkera till personalavgift. För att göra detta måste du ha en parkeringsdekal i din bil väl synlig i framrutan. Dekalen ger dig rätt att parkera till personalavgift. Har du ingen dekal riskerar du p-böter.

Dekalen hämtas av dig i receptionen ingång 70 eller ingång 10. Kontakta receptionen i ingång 70 om du har frågor om dekalen.

Dekalen är giltig till och med sista januari nästkommande år.