Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Parkering Akademiska

Se karta för vilken infart till sjukhusområdet som är lämpligast, beroende på vilken ingång du ska till. Infarterna är markerade med gröna pilar.

 

Orienteringkarta Akademiska sjukhuset maj 2020 webb.jpgKlicka på kartan för större bild.

Hur tar jag mig med bil till akutmottagningen och förlossningen?

Patienter som kommer med bil till akutmottagningen eller förlossningen kan använda sig av den norra infarten, vid Svandammen. Via den nås de flesta av parkeringarna på sjukhusområdet. Förlossningen har sex reserverade platser intill ingång 240. För att stå där måste intyg hämtas från avdelningen samt att du betalar den vanliga parkeringstaxan.

Information om parkeringar

Besökande betalar p-avgift i automaterna eller via parkeringsapp SmartPark och EasyPark.

Parkeringar

Utomhusbesöksparkeringar på sjukhusområdet finns bland annat vid akutmottagningen vid ingång 60. Kostnad 31 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Utomhusbesöksparkering ingång 100/101: 31 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringshus med infart från Sjukhusvägen. Kostnad 41kr/timme alla dagar kl 00-24, maxtaxa 225 kr/24 timmar. Här finns även elbilsladdstolpar.

Parkeringsgarage ingång 70: 41 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringsgarage ingång 78/79: 41 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringsgarage ingång 95/96: Kostnad 41 kr/timme alla dagar kl 00-24, maxtaxa 225 kr/24 timmar. Betalning endast via app eller särskilt parkeringstillstånd för besökare.

Studenternas IP: 7 kr/timme och det finns ingen möjlighet till dygnsbiljett dagtid. Lördagar kl 15-24 och söndagar kl 08-24 finns det möjlighet att lösa en "idrottstaxa" för 10 kr som gäller för den tiden.

El-bilar kan parkera på markerade platser för el-bil till ordinarie besökssavgift. Gäller endast fordon med pågående laddning. Ingen extra avgift tas ut för laddning. Det är inte tillåtet för "vanliga" bilar att parkera på plats avsedd för el-bil.
Laddplatserna för elbilar är försedda med laddstolpar som följer Europastandarden, med mode 3 typ 2 uttag. Har du annan anslutning måste du skaffa en kompatibel laddkabel.

Laddplatser på Akademiska sjukhuset

Parkeringshuset: 10 stycken.

Barngaraget: åtta stycken.

Max parkeringstid 24 timmar.

Motorcyklar och moped klass 1 ska parkera på markerade platser för MC. Det finns MC-platserna i parkeringshuset, i samtliga p-garage, invid ingång 10 och ingång C1.

Vi har för närvarande ingen avgift för MC-parkering inom Region Uppsala. 

Max parkeringstid 24 timmar.

För inneliggande patienter finns möjlighet att köpa 1-dygnskort för 100 kronor eller 7-dygnskort för 400 kronor som gäller utomhus och i garage på Akademiska.

Korten kan du köpa i receptionen i ingång 10 och 100 samt i informationsdisken i ingång 70. Det går även att köpa korten i sjukhusets kafeterior.

För att kunna köpa p-kort krävs intyg från avdelningen.

Om ni som parkerar upptäcker att räkneverket som visar antalet lediga platser inte stämmer vill vi gärna veta det. Gör en felanmälan  genom att ringa 018-611 50 00 så har vi en möjlighet att åtgärda felet snabbare. 

Personalparkering

För dig som arbetar på Akademiska sjukhuset finns möjlighet att parkera till personalavgift. För att göra detta måste du ha en parkeringsdekal i din bil väl synlig i framrutan. Dekalen ger dig rätt att parkera till personalavgift. Har du ingen dekal riskerar du p-böter.

Dekalen hämtas av dig i receptionen ingång 70, ingång 10 eller ingång 100/101. Kontakta receptionen i ingång 70 om du har frågor om dekalen.

Dekalen är giltig till och med sista januari nästkommande år.

Läs mer på intranätet om vad som gäller för parkeringar på Akademiska sjukhuset.