Parkering

Se karta för vilken infart till sjukhusområdet som är lämpligast, beroende på vilken ingång du ska till. Infarterna är markerade med gröna pilar.

 

Orienteringkarta Akademiska sjukhuset maj 2020 webb.jpgKlicka på kartan för större bild.

Hur tar jag mig med bil till akutmottagningen och förlossningen?

Patienter som kommer med bil till akutmottagningen eller förlossningen kan använda sig av den norra infarten, vid Svandammen. Via den nås de flesta av parkeringarna på sjukhusområdet. Förlossningen har sex reserverade platser intill ingång 240. För att stå där måste intyg hämtas från avdelningen samt att du betalar den vanliga parkeringstaxan.

Du som ska besöka ing 95/96

Vi renoverar parkeringsgaraget vid ingång 95/96. Med anledning av renoveringen har vi vägavstängningar och ett begränsat antal parkeringsplatser i garaget. När garaget är färdigrenoverat sommaren 2020 kommer samtliga parkeringsplatser att öppnas. Vi beklagar om renoveringen ställer till problem för dig som besökare.

Begränsat med parkeringsplatser i garaget

Just nu är garagets övre plan avstängt. Däremot är det möjligt att parkera på det undre planet. Här finns 58 parkeringsplatser, fyra el-platser och två motorcykelplatser. Samtliga är för besökare. Observera att parkeringsgaraget har begränsat med platser under byggtiden. Använd gärna övriga parkeringsgarage på sjukhusområdet. Räkna med en promenad på cirka 6–7 minuter.

Du når parkeringsgaraget via den norra infarten mittemot Svandammen/Stadsträdgården eller via infarten från Dag Hammarskjölds väg.

Avstigning utanför entrén

Det är möjligt att köra fram till vändplanen framför ingång 95/96 och släppa av medföljande för avstigning och påstigning. Här finns även parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Förlossningen

Förlossningen når du via norra infarten vid Svandammen/Stadsträdgården eller via infarten från Dag Hammarskjölds väg.

Gående

För dig som kommer till oss gående finns en trappa från Dag Hammarskjölds väg till ingång 95/96. Om du kommer från den norra infarten och det nya parkeringsgaraget finns det skyltar som visar vägen.

Cykelparkering

Det finns ett begränsat antal cykelparkeringar utanför ingång 95/96 under byggtiden. Det finns ersättningsplatser på andra sidan Dag Hammarskjölds väg.

Har du frågor?

Har du frågor om parkering eller hur du hittar till oss kan du höra av dig till Patientkontakt: patientkontakt@akademiska.se. Telefon: 018-611 30 33.

Parkeringsavgifter

Studenternas IP: 7 kr/timme och det finns ingen möjlighet till dygnsbiljett dagtid. Lördagar kl 15-24 och söndagar kl 08-24 finns det möjlighet att lösa en "idrottstaxa" för 10 kr som gäller för den tiden.

Utomhusbesöksparkeringar på sjukhusområdet finns bland annat vid akutmottagningen vid ingång 60. Kostnad 30 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringshus med infart från Sjukhusvägen. Kostnad 40 kr/timme alla dagar kl 00-24, maxtaxa 225 kr/24 timmar. Här finns även elbilsladdstolpar.

Parkeringsgarage ingång 70: 40 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringsgarage ingång 78/79: 40 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringsgarage ingång 95/96 (enbart plan 1): Kostnad 40 kr/timme alla dagar kl 00-24, maxtaxa 225 kr/24 timmar. Betalning endast via app eller särskillt parkeringstillstånd för besökare.

Utomhusbesöksparkering ingång 100/101: 40 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Patienter kan köpa 7-dagarskort för 400 kronor och dagkort för 100 kronor i receptionen ingång 70, butiken Amigo i ingång 70, receptionen ingång 10 och i sjukhusets kafeterior. För detta P-kort krävs intyg från avdelningen.

Personalparkering

För dig som arbetar på Akademiska sjukhuset finns möjlighet att parkera till personalavgift. För att göra detta måste du ha en parkeringsdekal i din bil väl synlig i framrutan. Dekalen ger dig rätt att parkera till personalavgift. Har du ingen dekal riskerar du p-böter.

Dekalen hämtas av dig i receptionen ingång 70 eller ingång 10. Kontakta receptionen i ingång 70 om du har frågor om dekalen.

Dekalen är giltig till och med sista januari nästkommande år.