Parkering

Se karta för vilken infart till sjukhusområdet som är lämpligast, beroende på vilken ingång du ska till. Infarterna är markerade med gröna pilar.

Orienteringkarta Akademiska sjukhuset september 2019.jpg

Klicka på kartan för större bild.

Hur tar jag mig med bil till akutmottagningen och förlossningen?

Patienter som kommer med bil till akutmottagningen eller förlossningen kan använda sig av den norra infarten, vid Svandammen. Via den nås de flesta av parkeringarna på sjukhusområdet. Förlossningen har sex reserverade platser intill ingång 240. För att stå där måste intyg hämtas från avdelningen samt att du betalar den vanliga parkeringstaxan.

Parkeringsgaraget vid ingång 95/96 stängt

Garaget vid barnsjukhuset (ingång 95/96) är stängt av säkerhetsskäl för renovering på grund av allvarliga skador på konstruktionen. Det är stängt sedan 15 november 2018 och beräknas öppna våren 2020. Eftersom parkeringsgaraget sträcker sig under infarten från Dag Hammarskjölds väg är den infarten stängd sedan 1 november. Istället ska den norra infarten användas, mittemot Svandammen/Stadsträdgården.

Vi beklagar om detta ställer till problem för dig som besökare eftersom du måste använda något av våra andra parkeringsgarage eller cykelställ som ligger längre från ingång 95/96.

Bilburna besökare

Infarten från Dag Hammarskjölds väg är avstängd sedan 1 november, använd istället den norra infarten mittemot Svandammen/Stadsträdgården. Det finns 31 st besöksparkeringar på andra sidan Dag Hammarskjölds Väg, se karta nedan. Annars hänvisas du till övriga parkeringsgarage på sjukhusområdet. Räkna med en promenad på cirka 6–7 minuter från övriga parkeringsgarage. Se karta nedan för hur du tar dig från övriga garage till ing 95/96. Möjlighet finns att köra fram till ingång 95/96 och släppa av patienter och medföljande, så att du slipper den extra promenaden.

Är besöket inte akut rekommenderar vi att åka kollektivt, vilket är gratis för invånare med kallelse i Region Uppsala, läs mer om detta. Närmaste UL-hållplats till ingång 95/96 är via Dag Hammarskjölds väg.

Korttidsparkeringar för patienter och besökare till förlossningen finns fortfarande kvar.

Gående

För dig som kommer till oss gående har en gångväg byggts från Dag Hammarskjölds väg till ingång 95/96, se karta nedan.

Cykelparkering

Cykelparkeringarna vid ingång 95/96 tas bort under arbetet och ersätts med platser på andra sidan Dag Hammarskjölds väg, se karta nedan.

Har du frågor?

Har du frågor om parkering eller hur du hittar till oss kan du höra av dig till Patientkontakt: patientkontakt@akademiska.se. Telefon: 018-611 30 33.

Karta till ingång 95/96 från övriga parkeringsgarage

Parkeringsavgifter

Studenternas IP: 7 kr/timme och det finns ingen möjlighet till dygnsbiljett dagtid. Lördagar kl 15-24 och söndagar kl 08-24 finns det möjlighet att lösa en "idrottstaxa" för 10 kr som gäller för den tiden.

Utomhusbesöksparkeringar på sjukhusområdet finns bland annat vid akutmottagningen vid ingång 60. Kostnad 30 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringshus med infart från Sjukhusvägen. Kostnad 40 kr/timme alla dagar kl 00-24, maxtaxa 225 kr/24 timmar. Här finns även elbilsladdstolpar.

Parkeringsgarage ingång 70: 40 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Parkeringsgarage ingång 78/79: 40 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Utomhusbesöksparkering ingång 100/101: 40 kr/timme alla dagar kl 00–24, maxtaxa 225 kr/24 timmar.

Patienter kan köpa 7-dagarskort för 400 kronor och dagkort för 100 kronor i receptionen ingång 70, butiken Amigo i ingång 70, receptionen ingång 10 och i sjukhusets kafeterior. För detta P-kort krävs intyg från avdelningen.

Personalparkering

För dig som arbetar på Akademiska sjukhuset finns möjlighet att parkera till personalavgift. För att göra detta måste du ha en parkeringsdekal i din bil väl synlig i framrutan. Dekalen ger dig rätt att parkera till personalavgift. Har du ingen dekal riskerar du p-böter.

Dekalen hämtas av dig i receptionen ingång 70 eller ingång 10. Kontakta receptionen i ingång 70 om du har frågor om dekalen.

Dekalen är giltig till och med sista januari nästkommande år.