Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Palliativa konsultteamet - för dig som vårdgivare

Palliativa konsultteamet - för dig som vårdgivare

Kalender 2024

Nätverksträffar palliativa ombud

2 maj via teams klockan 14-15

19 september via teams klockan 14-15

5 december via teams klockan 14-15

Föreläsningar—palliativ vård

11 april, 14–15 Nutrition i palliativ vård 

8 maj, 8–16 Temadag palliativ vård i livets slutskede (länk till anmälan kommer senare)

11 juni 13–16 Palliativ vård för nyanställda

26 september 14–15 Smärta palliativ vård

21 november 14–15 Föreläsning

Ombudsutbildning

14 mars 8–16 Ombudsutbildningsdag 1 
21 mars 13–16 Ombudsutbildningsdag 2
Anmälan till ombudsutbildningen 14 och 21 mars (forms)

Diplom kommer att postas tillsammans med övrigt material efter genomförd utbildning.

8 oktober 8 –16 Ombudsutbildningsdag 1
17 oktober 13–16 Ombudsutbildningsdag 2

Chefsinformation—palliativ vård

Chefsinformation palliativ vård/ombudsutbildningen 23 maj 14–15

Chefsinformation 12 december 14-15

För dig som jobbar på Akademiska sjukhuset

Kalendarium för palliativansvariga och ombud på Akademiska sjukhuset (sharepoint)

 

Mer information kommer fortlöpande.
Har du frågor, vänligen maila till palliativt.centrum@akademiska.se

Kvalitetsindikatorer

Vill du veta hur det går för din enhet/kommun? Gå in på palliativregistret, här presenteras de inrapporterade resultaten fortlöpande för både Dödsfallsenkäten och Närståendeenkäten.

Föreläsningsförfrågan

Vill du att vi kommer till er och föreläser? Välkommen att skicka en förfrågan till oss genom länken nedan.

 Skicka förfrågan