Palliativa konsultteamet - för dig som vårdgivare

Palliativa konsultteamet - för dig som vårdgivare

Kalender 2023

Nätverksträff  - för palliativa ombud och intresserade, Uppsala län

Torsdag 25 maj kl. 13:30-15:30 (obs tiden!)
Ämne: Palliativ vård vid demenssjukdom.
Se nätverksträff 25/5

Onsdag 14 juni kl. 13:30-15:30.
Basutbildning palliativ vård för nyanställda och vikarier inom kommunal vård och omsorg.
Se nätverksträff 14/6

För dig som jobbar på Akademiska sjukhuset

Kalendarium för palliativansvariga och ombud på Akademiska sjukhuset (sharepoint)

Ombudsutbildning våren 2023

Utbildningen streamas.
Dag 1, onsdag 15 mars kl. 8-16. Anslut till utbildningen 15/3
Dag 2, torsdag 23 mars kl. 13-16. Anslut till utbildningen 23/3

Information och anmälan

Avstämning över Teams för palliativa ombud med palliativa konsultteamet

Torsdag 11 maj, kl. 14-15. Anslut till mötet via Teams

Mer information kommer fortlöpande.
Har du frågor, vänligen maila till palliativt.centrum@akademiska.se

Föreläsningsförfrågan

Vill du att vi kommer till er och föreläser? Välkommen att skicka en förfrågan till oss genom länken nedan.

 Skicka förfrågan