Kontaktuppgifter till palliativa konsultteamet

Palliativa konsultteamet (PKT) har ett länsövergripande uppdrag att ge konsultativt stöd genom hela den palliativa vårdkedjan, oberoende av patientens diagnos.

Konsultteamet vänder sig till utförare och vårdgivare inom allmän och specialiserad palliativ vård vid Uppsala läns verksamheter. PKT består av sjuksköterskor och läkare med lång erfarenhet av specialiserad palliativ vård. Uppdraget innefattar bland annat telefonrådgivning, stöd till personal, vårdnivåbedömningar och utbildning.

Remiss ej nödvändig.
Teamet kontaktar alltid berörd sjuksköterska eller läkare senast nästkommande vardag.

Föreläsningsförfrågan

Vill du att vi kommer till er och föreläser? Välkommen att skicka en förfrågan till oss genom länken nedan.

 Skicka förfrågan