Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Närståendehäftet

I närståendehäftet ”Till dig som är närstående” beskrivs kortfattat vad som händer i kroppen under livets sista tid men också vilket stöd man kan och har rätt att få som närstående. Häftet kan beställas tillsammans med Palliationspraktikan, eller som ett separat häfte.