Arbeta på kirurgen

Arbeta på kirurgen

Om oss

Vår verksamhet är bred och erbjuder något för alla. På kirurgen bedriver vi avancerad kirurgisk vård i både sluten- och öppenvård. Vi är bland de främsta i landet inom flera medicinska områden. ​

Visste du att vi på verksamhetsområdet bedriver världsledande forskning och att vi ingår sjukhusets tre av fem Centre of Excellence​.

Hos oss kan patienter från Region Mellansverige, övriga landet och internationellt erbjudas multidiciplinär bedömning och vård.​

Att arbeta på kirurgen innebär ett varierande och utvecklande arbete där du utvecklar bred kompetens och gör skillnad för patienter i olika åldrar och situationer. Vi värdesätter teamarbete och arbetar med patienten i fokus. Kirurgi är ett brett område med ständig utveckling där vi lär oss nytt varje dag. Hos oss är ingen dag den andra lik!​

Hos oss fortsätter du alltid utvecklas och vi erbjuder många karriärvägar, både för dig som sjuksköterska och undersköterska​.

Läs mer om hur du kan göra karriär på kirurgen

Strukturerad introduktion

  • På våra avdelningar har vi utvecklat strukturerade introduktionsprogram för sjuksköterskor och undersköterskor för att ge dig en trygg start​
  • Introduktionen är individuellt anpassad för både sjuksköterskor och undersköterskor. Minimum som nyexaminerad är fem veckor för sjuksköterskor och tre veckor för undersköterskor.​
  • Efter slutförd introduktion erbjuds du handledning och återkoppling från erfarna kollegor​
  • Kontakta oss om du vill veta mer​

Akademiskt ledarskap i omvårdnad

På kirurgen arbetar vi med akademiskt ledarskap i omvårdnad för att ge dig som sjuksköterska och undersköterska handledning och utveckling i din roll. Det är också för att patienten ska få säker vård med stöd av personcentrerad omvårdnad.

Vi har en forskningsledare, en omvårdnadsledare, sektionsansvariga sjuksköterskor, avancerade specialistsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som tillsammans med dig som sjuksköterska och undersköterska leder och utför omvårdnaden. Vi arbetar i team tillsammans med kirurg, paramedicinare, patient och anhörig. 

 Kontakta gärna oss om du vill veta mer

Så här tycker våra medarbetare

Förmåner

Vi vill skapa förutsättningar för att du ska ha det bra. Så att du kan känna dig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. ​

För dig som vill flytta till Uppsala finns möjlighet att hyra personalbostad. Vi erbjuder också bostadsbidrag under de första sex månaderna vid månadskostnad över 7000:-​
Du kan också få ett UL-busskort under sex månader alternativt ett cykelpaket. ​

 Läs om våra förmåner

Studielön

Verksamhetsområde kirurgi erbjuder studielön både till sjuksköterskestuderande och specialistsjuksköterskestuderande inom kirurgisk vård.​
Vi erbjuder dig som läser termin 6 på sjuksköterskeprogrammet studielön under den terminen.

 Läs mer om hur studielön fungerar

Vill du veta mer?

Du kan alltid ringa eller skicka e-post till någon av oss. Om du hellre vill skicka ett sms så går det också bra, då ringer vi upp dig istället.

Avdelningschef kirurgmottagningen och bröstmottagningen

Charlotta Marquardt, 076-4958792, charlotta.marquardt@akademiska.se

Avdelningschef 70 C och transplantationsmottagningen

Frida Resare, 070-6120355, frida.resare@akademiska.se

Avdelningschef 70 D

Isabel Da Fonseca Kock, 072-1485576
isabel.da.fonseca.kock@akademiska.se

Avdelningschef 70 E och kärlmottagningen

Sara Kiuru, 070-6112662, sara.kiuru@akademiska.se

Våra enheter

Kirurgavdelning 70C​

På avdelningen vårdas patienter som genomgår kirurgi på grund av  sjukdom i lever/galla/bukspottkörtel samt matstrupe och magsäck. Avdelningen bedriver också transplantationskirurgi av njure, bukspottkörtel och ö-celler som ett av tre centra i Sverige. Vi är också Centre of Excellence inom ö-transplantation vid svår typ 1-diabetes. ​

Kirurgavdelning 70D​

På avdelningen vårdas patienter med akut kirurgisk sjukdom i buken och patienter som genomgår kirurgi på grund av sjukdom i tjock-/ändtarm, binjure och sköldkörtel. Avdelningen har också hand om traumapatienter som är i behov av kirurgisk åtgärd. Vi är också Centre of Excellence inom neuroendokrina tumörer. ​

Kirurgavdelning 70E​

På avdelningen vårdas patienter med akut kirurgisk sjukdom i buken och patienter som genomgår kärlkirurgisk intervention/kirurgi på alla kärl, förutom hjärtats och hjärnans. Vi är också Centre of Excellence inom aorta.​

Bröstmottagning​

På bröstmottagningen som är belägen vid Samariterhemmets sjukhus arbetar bröstsjuksköterskor med egen mottagning samt kontaktsjuksköterskor. Hit kommer patienter med misstanke om bröstcancer för utredning samt operation.

​Kirurgmottagning​

Här finns specialistmottagning för endokrinkirurgi, övre- och nedre bukkirurgi, kortvårdskirurgi samt en endoskopisk verksamhet där vi utför gastroskopi, koloskopi och endoskopiskt ultraljud. Personalen roterar även upp till operationsavdelningen för att assistera vid ERCP undersökningar.

​Kärlmottagning​

Till kärlmottagningen kommer personer för utredning, ställningstagande till operation eller för behandling av för olika kärlsjukdomar. De vanligaste diagnoserna är aneurysm (pulsåderbråck) och kärlförträngningar i på olika ställen i kroppen pga åderförkalkning. ​
På mottagningen utförs ultraljudsundersökning på blodkärlen både som screening och utredning . Vi behandlar venösa åderbråck (inte kosmetiska) på benen med så kallad RF-behandling samt utreder och behandlar och svårläkta sår med bland annat sårbehandling med negativt tryck.

Transplantationsmottagning​

Till mottagningen kommer patienter för utredning inför eventuell transplantation. Vi tar även emot patienter som genomgått transplantation för återbesök och uppföljning.

 Kontakta gärna någon av oss för att få veta mer