Urologi

Manlig patient samtalar med vårdpersonal.

Verksamhetsområdet urologi utreder och behandlar patienter med sjukdomar i njurar, urinledare, blåsa, prostata, urinrör, penis och testiklar. Verksamheten är bred med både akut och planerad kirurgi men många urologiska sjukdomar kan behandlas utan operation.

Verksamhetsområde urologi vid Akademiska sjukhuset har tillsammans med Lasarettet i Enköping ansvar för all urologisk sjukvård för invånare i Uppsala län. Vår avdelning 50 C och urologmottagningen bedriver förutom basal sjukvård även högspecialiserad vård för Uppsala läns invånare, patienter från vår sjukvårdsregion och i vissa fall från övriga Sverige och utlandet.

Våra läkare är specialiserade på urologiska sjukdomar som prostatacancer, blåscancer och njurcancer. En stor del av verksamhetsområdets forskning är inriktad på cancersjukdomar inom urologin. Vi har har också ett stort utbildningsansvar för blivande läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal.

Inom verksamhetsområdet arbetar drygt 70 personer varav 15 är läkare. Vi bedriver akut och planerad slutenvård och har en omfattande öppenvård.

Våra mottagningar och avdelningar

För dig som remittent

Samtliga telefonförfrågningar sker via sjukhusets växel 018-611 00 00.

Akuta interna och externa förfrågningar

Dagtid vardagar söks urologens dagbakjour.

Jourtid söks kirurgens mellanjour.

Remisser

Samtliga externa pappersremisser adresseras till:
Urologmottagningen Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Interna remisser i Cosmic ställs till Urologi.

Regional MDK njurcancer

Multidisciplinär konferens (MDK) hålls via länk en gång per vecka med representation av urolog, onkolog, uroradiolog samt i förekommande fall patolog. Varje klinik ansvarar för sina patienter och konferensen är öppen för kliniker/enheter i Uppsala Örebroregionen.


Riktlinjer och vårdprogram

Urologiska sjukdomar, vårdriktlinjer

Vårdprogram njurcancer

Vårdprogram peniscancer

Vårdprogram prostatacancer

Vårdprogram testikelcancer

Vårdprogram cancer i urinvägar

Regionalt vårdprogram symtomgivande benign prostatahyperplasi