Kirurgavdelning 70 D

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 45 25

Besök oss

Besökstider
Mån - Sön 14-20

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 70, 5tr

 Hitta till ingång

Om oss

På avdelningen vårdas patienter med akuta kirurgiska tillstånd samt patienter som genomgår planerad kolorektal- eller endokrinkirurgi.

Då vi är ett universitetssjukhus kommer en del av våra patienter från regionen och övriga Sverige för utredning och större komplicerade operationer och åtgärder.

Inom akut-och traumakirurgi behandlar och opererar vi patienter med akuta sjukdomar i buken såsom gallbesvär, blindtarmsinflammation, bukspottkörtelinflammation, magsår och tarmvred. Vi tar även hand om patienter som har varit med om olika typer av trauman.

Inom kolorektalkirurgi behandlar och opererar vi patienter med tumörer i tjock-eller ändtarm, inflammatoriska tarmsjukdomar (Mb Chrons eller ulcerös kolit) och funktionella tarmrubbningar (förstoppning, inkontinens).

Vi vårdar och opererar även HIPEC-patienter från hela landet. HIPEC är en operation där man tar bort tumörer som syns samt behandlar dem med varm cytostatika i bukhålan.

Inom endokrinkirurgi behandlar och opererar vi patienter med sjukdomar i endokrina organ så som sköldkörtel, binjurar och neuroendokrina tumörer.

Avdelningen bedriver både planerad och akut sjukvård.