Kirurgavdelning 70 D

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 45 25

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 70, 5tr

 Hitta till ingång

Verksamheten är en utveckingsavdelning och består av dels av kirurgisk akutsjukvård, traumavård och elektiv kirurgi. De elektiva verksamheterna är kolorektal- och endokrinkirurgi. 

Då vi är ett universitetssjukhus kommer en del av våra patienter från regionen och övriga Sverige för utredning och större komplicerade operationer och åtgärder.

Inom den kolorektala verksamheten behandlas och åtgärdas patienter med tumörer i tjock-eller ändtarm, inflammatoriska tarmsjukdomar (Mb Crohn eller ulcerös kolit), funktionella tarmrubbningar (förstoppning, inkontinens). Inom den endokrinkirurgi behandlas framför allt patienter med olika hormonproducerande tumörer och kan operera både ett och flera organ på olika ställen i kroppen.

De akuta kirurgpatienternas diagnoser är mångfacetterade, alltifrån blindtarmsinflammationer, gallbesvär, bukspottkörtelinflammation, magsår, ändtarmsbesvär, tarmvred samt trauma.

Avdelningen bedriver både planerad och akut sjukvård.