Postadress

Post till patienter adresseras till:

Akademiska sjukhuset
Avdelningens nummer och bokstav
751 85 Uppsala

Postadress till sjukhuset:

Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Plusgiro: 65 68-2
Organisationsnummer: 232100-0024