Kliniskt utvecklingsår

Kliniskt utvecklingsår

Vad är kliniskt utvecklingsår (KUÅ)?

Kliniskt utvecklingsår (KUÅ) är en obligatorisk yrkesintroduktion för dig som är nyexaminerad sjuksköterska och anställd i Region Uppsala.

Ibland känns steget mellan utbildning och arbetsliv stort. Syftet med KUÅ är att minska det steget genom att du under det första året får vässa dina kliniska färdigheter, nätverka med andra nyutexade och ha reflektionstid tillsammans med erfarna sjuksköterskor.

Utvecklingsåret ska ses som ett komplement till verksamheternas befintliga introduktionsprogram. Bland annat erbjuds föreläsningar, praktisk träning och reflektionstid med erfarna sjuksköterskor och instruktörer.

KUÅ omfattar 20 procent av din anställning det första året, vilket motsvarar ungefär 4 heldagar i månaden. Den resterande tiden arbetar du på din avdelning eller mottagning.

Citat från våra deltagare

Citat1.jpg

Citat2.jpg

Citat3.jpg

Har du frågor?

Kontakta oss:

Rekryteringsteamet på Akademiska sjukhuset
rekrytering@akademiska.se

Veronica Granath
tf chef
Kliniskt träningscentrum
018-611 07 82
Skriv till mig!