Kliniskt utvecklingsår

Kliniskt utvecklingsår

Vad är kliniskt utvecklingsår - KUÅ?

Kliniskt utvecklingsår (KUÅ) är en obligatorisk yrkesintroduktion för nyexaminerade sjuksköterskor som anställs vid region Uppsala.

Syftet med KUÅ är att säkra en yrkesintroduktion som motsvarar behov och önskemål både från nyexaminerade sjuksköterskor och från Region Uppsalas verksamheter.

KUÅ vid Region Uppsala startade hösten 2015. Det är kursstart två gånger per år, i mars och september. Varje omgång anmäls det ca 80 deltagare. Utvecklingsåret ska ses som ett komplement till verksamheternas befintliga introduktionsprogram. Bland annat erbjuds föreläsningar, praktisk träning och reflektionstid med erfarna sjuksköterskor/instruktörer.

KUÅ fokuserar på två huvudområden, kliniska färdigheter och sjuksköterskans profession. Kurserna utgår från de patientsäkerhetsområden som Sveriges Kommuner och Landsting identifierat.

KUÅ omfattar ungefär 4 heldagar varje månad. Det är 20 % av anställningen som är tillägnat KUÅ vilket innebär att den resterande tiden arbetar man på sin respektive avdelning/verksamhet.

Uppdraget att operativt genomföra KUÅ ligger hos Kliniskt Träningscentrum (KTC) vid Akademiska sjukhuset.

Citat från några av våra deltagare

”Mycket bra lärare! Ni har motiverat oss och tagit upp viktiga delar, inte bara kunskapsmässigt med föreläsningar och övningar utan också stöttat oss igenom det första året som nyblivna sjuksköterskor. Ni har gjort ett fantastiskt jobb och jag är väldigt nöjd med att ha varit kvar på Akademiska och gått KUÅ!”

”Jag gillar den stora variationen av saker vi fått lära oss och repeterat. Tycker ni har anpassat KUÅ bra för alla även fast vi kommer från alla möjliga olika avdelningar. Jag kommer sakna KUÅ väldigt mycket!”

 Har känt sig mindre ensam.”

 Att ha fått övat akuta situationer har gjort mig säkrare i min yrkesroll.

Har du frågor om kliniskt utvecklingsår?

Kontakta gärna oss:

Rekryteringsteamet på Akademiska sjukhuset
rekrytering@akademiska.se

Veronica Granath
tf chef
Kliniskt träningscentrum
018-611 07 82
e-post