Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Du som väntar på en kallelse

Jag väntar på kallelse, när kommer den?

 

När din remiss inkommit till Akademiska sjukhuset görs alltid en medicinsk bedömning av läkare. Vid denna bedömning beslutas om dina problem är sådana att ett besök på sjukhuset är rätt åtgärd, och i så fall till vilken specialist, även inom vilken tid. Remisserna bedöms lika oavsett om de kommer från en läkare eller om du sökt själv (läs mer om egen vårdbegäran här).

Om tid kan bokas på en gång får du en kallelse, i annat fall skickas en remissbekräftelse.

Enligt Vårdgarantin ska tid till specialist erbjudas inom 90 dagar oavsett om remissen kommer från läkare eller om du sökt själv, vid egen vårdbegäran gäller detta endast inom det egna landstinget.

Då viss verksamhet är förlagd på Lasarettet i Enköping och Samariterhemmets sjukhus kan du komma att kallas dit istället för till Akademiska sjukhuset.

Behöver du göra någon undersökning som till exempel röntgen innan besöket, kan väntetiden bli längre än 90 dagar.

Om du efter 60 dagar från det att remissen skickats till Akademiska sjukhuset ännu inte fått någon kallelse eller besked om att tid inte kan erbjudas inom 90 dagar, rekommenderar vi att du kontaktar aktuell mottagning, helst via e-tjänster på 1177.se under "Kontakta mig" eller via telefon, Akademiska sjukhusets växel 018-611 00 00. Du kan även kontakta Vårdgarantienheten som kan hjälpa till med information.