Sjukresor

Om du har kostnader för resor när du behöver sjukvård kan du få ersättning för en del av dina resekostnader.

Sjukresebussar

Sjukresebussarna är till för alla som ska besöka sjuk- och tandvård. Resan är gratis.

Plats på sjukresebussarna ska beställas via beställningscentralen, 0771-99 90 00, senast dagen före avresan, tidigast 14 dagar före planerat besök. Meddela samtidigt om rullstol, rullator, barnvagn eller följeslagare följer med.

Du måste kunna visa upp en kallelse vid påstigning. Om du inte har kallelse så begär en sjukreseblankett påskriven/stämpel från vården som bevis på besöket eller visa upp ditt vårdkvitto för chauffören vid hemfärden.

Föraren stannar endast vid de hållplatser där det finns en beställning. Om du åker hem med en annan tur än vad som är beställt, använd telefonen som finns vid ingång 85 och ring beställningscentralen och tala om ändringen.


Hållplats

Bussarna stannar vid och avgår från ingång 85, Akademiska sjukhuset.

Läs mer om sjukresor på Region Uppsalas sida.