Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Provtagning

Kvinlig läkare undersöker manlig patient

Välkommen till provtagningen! Här kan du läsa om var du hittar provtagningsenheter, öppettider och annat som kan vara bra att veta inför ditt besök.

För att vi ska kunna ta prov måste du som patient ta med dig legitimation och följebrev vid provtagning eller remiss från din vårdgivare. Vi har ingen tidsbeställning utan det är drop-in som gäller.

Vi utför blodprovstagning venöst (i armen) och kapillärt (i fingret). Det kan även hända att du får lämna ett urinprov. Vi utför även cellprov med hjälp av finnålspunktion och ultraljudsledd punktion. Prover som tas på våra provtagningsenheter analyseras i första hand på våra egna laboratorier.
Prover som tas på dig är ett underlag för den diagnos och behandling som du får.

Öppettider under sommaren 2024

Provtagningsenheter

Ingång 70 bottenvåning

Helgfri måndag-fredag 7.30-15.30.
Telefon: 018-611 36 77
Denna enhet utför provtagning av venösa och kapillära prover på patienter från öppen och sluten vård, utomlänspatienter samt privata vårdgivare. Urinprover kan lämnas, dock inte prov för missbruksanalyser i urin.

Barnprovtagningen ingång 70 bottenvåning

Öppet för drop-in måndag-fredag 8-15.30.
Telefon: 018-611 42 36

Barnlaboratoriet, ingång 70 bottenvåning

Barnlaboratoriet utför enklare analyser, öppet måndag-fredag 8-13.
Telefon: 018-611 42 36

Funktionsundersökningar, ingång 70, bottenvåning

Utför per oral glukoselimination, endast bokade tider.

Information till vårdgivare: Undersökning beställs via Cosmic alternativt med allmän remiss som skickas till klinisk kemi och farmakologi.

Frågor om glukoselimination (OGTT): 018-611 32 40

Punktionscytologiska mottagningen, ingång C11/Dag Hammarskjölds väg 20, 1 trappa

Helgfri måndag-tisdag 9-11.
Telefon: 018-611 38 01
Vi utför cellprovtagningar med hjälp av finnålspunktioner och även ultraljudsledda punktioner. Det är en snabb och säker metod att ställa diagnos på knölar i eller under huden, till exempel bröst, sköldkörtel, mjukdelar och lymfkörtlar.

Lasarettet i Enköping

Helgfri måndag-fredag 7-15, lunchstängt 12-13. 
Telefon: 0171-41 80 83
Vi utför provtagning av venösa och kapillära prover på patienter från öppen och sluten vård, utomlänspatienter samt privata vårdgivare. Urinprover kan lämnas, dock ej prov för missbruksanalyser i urin.
Laboratoriet ligger i entréplan. Gå in genom huvudentrén, följ skyltarna "Laboratoriet", "Provtagning".

 

Faderskapstest

Vi utför inte blodprovstagning för faderskapstestning. För att fastställa faderskap tas numera vävnadsprover i form av kindskrap. Detta utförs av de sociala myndigheterna.