Provtagning

Kvinlig läkare undersöker manlig patient

Välkommen till provtagningen! Här kan du läsa om var du hittar provtagningsenheter, öppettider och annat som kan vara bra att veta inför ditt besök.

VIKTIGT!

Stanna hemma om du har tecken på luftvägsinfektion såsom:

  • Feber
  • Allmän sjukdomskänsla
  • Hosta
  • Rinnande snuva

För att vi ska kunna ta prov måste du som patient ta med dig legitimation och följebrev vid provtagning eller remiss från din vårdgivare. Vi har ingen tidsbeställning utan det är drop-in som gäller.

Vi utför blodprovstagning venöst (i armen) och kapillärt (i fingret). Det kan även hända att du får lämna ett urinprov. Vi utför även cellprov med hjälp av finnålspunktion och ultraljudsledd punktion. Prover som tas på våra provtagningsenheter analyseras i första hand på våra egna laboratorier.
Prover som tas på dig är ett underlag för den diagnos och behandling som du får.

Provtagningsenheter

Ingång 70 bv

Helgfri måndag-fredag 7.30-15.30
Telefon: 018-611 36 77
Denna enhet utför provtagning av venösa och kapillära prover på patienter från öppen och sluten vård, utomlänspatienter samt privata vårdgivare. Urinprover kan lämnas, dock inte prov för missbruksanalyser i urin.

Barnlaboratoriet, ingång 95-96 bv


Helgfri måndag-fredag 8-13
Telefon: 018-611 42 36
Barnlab hjälper till med kapillärprovtagning på barn som kommer till lab och har remiss. Barnlab tar ej venösa prover. För venös provtagning är barnen välkomna till provtagningsenheten vid ingång 70 bv.
Information till vårdpersonal:
Morgonprovtagning ute på avdelning utförs vardagar mellan kl. 7-8 och endast inom 95-och 96-husen.

Funktionsundersökningar, ingång 70, bv

Helgfri tisdag och onsdag kl. 7.30-15.30
Telefon: 018-611 42 73
Funktionsmottagningen vid Akademiska sjukhuset utför en rad funktionsundersökningar, t ex iohexolclearance, laktostolerans, glukoselimination och ett antal endokrina undersökningar. Telefonkontakt kan även tas med mottagningens sjuksköterska. Endast bokade tider.
Information till vårdgivare:
Undersökningarna beställs via Cosmic alternativt med allmän remiss som skickas till klinisk kemi och farmakologi.

Punktionscytologiska mottagningen, ingång C11/Dag Hammarskjölds väg 20, 1 tr

Helgfri måndag-tisdag 9-11
Telefon: 018-611 38 01
Vi utför cellprovtagningar med hjälp av finnålspunktioner och även ultraljudsledda punktioner. Det är en snabb och säker metod att ställa diagnos på knölar i eller under huden, till exempel bröst, sköldkörtel, mjukdelar och lymfkörtlar.

Lasarettet i Enköping

Helgfri måndag-fredag 7-15, lunchstängt 12-13
Telefon: 0171-41 80 83
Vi utför provtagning av venösa och kapillära prover på patienter från öppen och sluten vård, utomlänspatienter samt privata vårdgivare. Urinprover kan lämnas, dock ej prov för missbruksanalyser i urin.
Laboratoriet ligger i entréplan. Gå in genom huvudentrén, följ skyltarna "Laboratoriet", "Provtagning".

 

Faderskapstest

Vi utför inte längre blodprovstagning för faderskapstestning. För att fastställa faderskap tas numera vävnadsprover i form av kindskrap. Detta utförs av de sociala myndigheterna.