Provtagning

Välkommen till provtagning! Här kan du läsa om var du hittar provtagningsenheter, öppettider och annat som kan vara bra att veta inför ditt besök.

Du är välkommen till oss för provtagning när du har fått ett provtagningsunderlag eller en remiss. Vi ingen tidsbeställning utan det är drop-in som gäller.

För att vi ska kunna ta prov måste du som patient ta med dig legitimation och provtagningsunderlag eller remiss från din vårdgivare.

Vi utför blodprovstagning venöst (i armen) och kapillärt (i fingret). Det kan även hända att du får lämna ett urinprov. Prover som tas på våra provtagningsenheter analyseras i första hand på våra egna laboratorier.
Prover som tas på dig är ett underlag för den diagnos och behandling som du får.

Provtagningen, ingång 70 bv

Denna enhet utför provtagning av venösa och kapillära prover på patienter från öppen och sluten vård, utomlänspatienter samt privata vårdgivare. Urinprover kan lämnas, dock inte prov för missbruksanalyser i urin.

Barnlaboratoriet, ingång 95-96 bv

Barnlab hjälper till med kapillärprovtagning på barn som kommer till lab och har remiss. Provtagning på avdelning utförs vardagar mellan kl. 7-8 och endast inom 95-och 96-husen. Barnlab tar ej venösa prover. För venös provtagning är barnen välkomna till provtagningsenheten vid ingång 70 bv.

Funktionsundersökningar, ingång 61, bv

Funktionsmottagningen vid Akademiska sjukhuset utför en rad funktionsundersökningar, t ex iohexolclearance, laktostolerans, glukoselimination och ett antal endokrina undersökningar. Telefonkontakt kan även tas med mottagningens sjuksköterska.
Endast bokade tider. För vårdgivare: undersökningarna beställs via Cosmic alternativt med allmän remiss som skickas till klinisk kemi och farmakologi.

Helgfri tisdag och onsdag kl. 7.30-15.30
Telefon: 018-611 42 73

Provtagning Lasarettet i Enköping

Laboratoriet ligger i entréplan. Gå in genom huvudentrén, följ skyltarna "Laboratoriet", "Provtagning".
Vi utför provtagning av venösa och kapillära prover på patienter från öppen och sluten vård, utomlänspatienter samt privata vårdgivare. Urinprover kan lämnas, dock ej prov för missbruksanalyser i urin.

Öppettider, drop in

 

Provtagningen, ingång 70, bv:
Helgfri måndag-fredag 7.30-15.30
Telefon: 018-611 36 77

Barnlab, ingång 95-96, bv:
Helgfri måndag-fredag 8-13
Telefon: 018-611 42 36

Se sommaröppethållande för provtagningen på Akademiska sjukhuset

Provtagning Lasarettet i Enköping, entréplan:
Helgfri måndag-fredag 7-15, lunchstängt 12-13
Telefon: 0171-41 80 83.

OBS! Provtagningsenheterna har ingen tidsbeställning,
utan det är drop in som gäller.

Bra att veta inför besöket

Läs mer om kost, fasteprov, provtagningstidpunkt och fysisk aktivitet inför din provtagning:

Vad kostar besöket?

Patientavgiften för provtagning är 110 kr, men vissa undantag finns.

Faderskapstest

Vi utför inte längre blodprovstagning för faderskapstestning. För att fastställa faderskap tas numera vävnadsprover i form av kindskrap. Detta utförs av de sociala myndigheterna.