Provtagning

Kvinlig läkare undersöker manlig patient

Välkommen till provtagningen! Här kan du läsa om var du hittar provtagningsenheter, öppettider och annat som kan vara bra att veta inför ditt besök.

För att vi ska kunna ta prov måste du som patient ta med dig legitimation och följebrev vid provtagning eller remiss från din vårdgivare. Vi har ingen tidsbeställning utan det är drop-in som gäller.

Vi utför blodprovstagning venöst (i armen) och kapillärt (i fingret). Det kan även hända att du får lämna ett urinprov. Vi utför även cellprov med hjälp av finnålspunktion och ultraljudsledd punktion. Prover som tas på våra provtagningsenheter analyseras i första hand på våra egna laboratorier.
Prover som tas på dig är ett underlag för den diagnos och behandling som du får.

Provtagningsenheter

Ingång 70 bv

Helgfri måndag-fredag klockan 7.30-15.30.
Telefon: 018-611 36 77
Denna enhet utför provtagning av venösa och kapillära prover på patienter från öppen och sluten vård, utomlänspatienter samt privata vårdgivare. Urinprover kan lämnas, dock inte prov för missbruksanalyser i urin.

Barnprovtagningen ingång 70 bv

Öppet för drop-in måndag-fredag klockan 8-15.30.
Telefon: 018-611 42 36

Barnlaboratoriet, ingång 70 bv

Öppet måndag-fredag klockan 8-13.
Telefon: 018-611 42 36

Funktionsundersökningar, ingång 70, bv

Endast bokade tider.
Information till vårdgivare: Undersökningarna beställs via Cosmic alternativt med allmän remiss som skickas till utförande enhet (njurmedicin eller klinisk kemi och farmakologi).
Frågor om iohexolclearence och/eller glukoselimination inför donatorsutredning: 018-611 42 73, utförs av njurmedicin. Frågor om endast glukoselimination (OTTG): 018-611 32 40, utförs av klinisk kemi och farmakologi.

Punktionscytologiska mottagningen, ingång C11/Dag Hammarskjölds väg 20, 1 tr

Helgfri måndag-tisdag klockan 9-11.
Telefon: 018-611 38 01
Vi utför cellprovtagningar med hjälp av finnålspunktioner och även ultraljudsledda punktioner. Det är en snabb och säker metod att ställa diagnos på knölar i eller under huden, till exempel bröst, sköldkörtel, mjukdelar och lymfkörtlar.

Lasarettet i Enköping

Helgfri måndag-fredag klockan 7-15, lunchstängt klockan 12-13. 
Telefon: 0171-41 80 83
Vi utför provtagning av venösa och kapillära prover på patienter från öppen och sluten vård, utomlänspatienter samt privata vårdgivare. Urinprover kan lämnas, dock ej prov för missbruksanalyser i urin.
Laboratoriet ligger i entréplan. Gå in genom huvudentrén, följ skyltarna "Laboratoriet", "Provtagning".

 

Faderskapstest

Vi utför inte blodprovstagning för faderskapstestning. För att fastställa faderskap tas numera vävnadsprover i form av kindskrap. Detta utförs av de sociala myndigheterna.