Förberedelser inför provtagning

Förberedelser

Ta med giltig legitimation samt kallelsebrevet eller remissen som du fått av
din vårdgivare. Kontrollera att kallelsen är utställd i ditt namn.
Blodprov tas vanligen i armvecket. Kläderna på armen bör därför vara lätta
att vika upp eller ta av.

Information om var och när man kan ta sina blodprover finns på:

Kost

Ät och drick som vanligt men undvik fet mat och alkohol. Om det krävs att
du ska undvika viss mat en tid före provtagningen ska du få information om
det av din behandlande läkare.

Fasteprov

Vid fasteprovtagning får du inte äta eller dricka efter kl. 22 kvällen före
provtagningen. Du får dricka vatten (1-2 glas) på morgonen innan
provtagning. Undvik att röka och snusa.
Ta dina eventuella mediciner som vanligt om du inte fått andra instruktioner.
Fasteblodsprov bör tas före kl. 10 på morgonen.

Provtagningstidpunkt

Vissa hormoner/ämnen varierar under dygnet, för dessa prover är det viktigt
att provtagningarna sker vid samma tidpunkt på dygnet, t.ex. på morgonen.

Fysisk aktivitet

Undvik hård fysisk aktivitet dagen före provtagning.
Du bör sitta minst 15 minuter inför provtagningen eftersom stress,
kroppsaktivitet och kroppsställning kan påverka blodprovet.

Läkemedelsanalys

Vid provtagning för läkemedelsanalys gäller oftast att prov tas strax före
nästa dos, t.ex. morgondosen.
Övriga ordinerade läkemedel, som används men som det inte ska tas prover
på, intas som vanligt om du inte fått någon annan information från din
behandlande läkare.