Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Förberedelser inför provtagning

Förberedelser

Ta med giltig legitimation samt kallelsebrevet eller remissen som du fått av din vårdgivare. Kontrollera att kallelsen är utställd i ditt namn. Blodprov tas vanligen i armvecket. Kläderna på armen bör därför vara lätta
att vika upp eller ta av.

Kost

Ät och drick som vanligt men undvik fet mat och alkohol. Om det krävs att du ska undvika viss mat en tid före provtagningen ska du få information om det av din behandlande läkare.

Fasteprov

  • Vid fasteprovtagning får du inte äta eller dricka efter klockan 22 kvällen före provtagningen.
  • Du får dricka vatten (1-2 glas) på morgonen innan provtagning.
  • Undvik att röka och snusa.
  • Ta dina eventuella mediciner som vanligt om du inte fått andra instruktioner.
  • Fasteblodsprov bör tas före klockan 10 på morgonen.

Provtagningstidpunkt

Vissa hormoner/ämnen varierar under dygnet, för dessa prover är det viktigt att provtagningarna sker vid samma tidpunkt på dygnet, till exempel på morgonen.

Fysisk aktivitet

Undvik hård fysisk aktivitet dagen före provtagning.
Du bör sitta minst 15 minuter inför provtagningen eftersom stress, kroppsaktivitet och kroppsställning kan påverka blodprovet.

Läkemedelsanalys

Vid provtagning för läkemedelsanalys gäller oftast att prov tas strax före nästa dos, till exempel morgondosen. Övriga ordinerade läkemedel, som används men som det inte ska tas prover på, intas som vanligt om du inte fått någon annan information från din behandlande läkare.