Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Service till forskare

Vill du forska?

För att börja en forskarutbildning måste du vara behörig inom det ämne du ska forska i samt i övrigt ha de förmågor som krävs för att klara av utbildningen.

Det är vid Uppsala universitet du examineras, men utan ett sjukhus och dess patienter kan inte klinisk forskning bedrivas. Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset är därför beroende av varandra när det gäller klinisk forskning.

Region Uppsala, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet arbetar i nära samverkan och på universitetets webbplats kan du bland annat läsa mer om forskarutbildning, forskaranslag och hur du söker EU-finansiering.

Klinisk kemi och farmakologi

Planerar du ett forskningsprojekt/klinisk studie där laboratorieanalyser ingår inom Klinisk kemi och farmakologi?

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Beställning av blodrör och blodkomponenter för laboratoriebruk görs via beställningsformulär från Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Vid Klinisk mikrobiologi och vårdhygien finns två disputerade mikrobiologer som forskare kan kontakta för att bolla idéer eller planera upplägg av projekt och studier med.

Klinisk bakteriologi, Eva Tano 018-611 39 04
Klinisk virologi, Anders Bergqvist 018-611 39 37

Pågående forskning som visar vad som är aktuellt forskningsmässigt på sektionen och vilka de aktiva forskarna är finns på vår webbsida. Här finns publikationer och beskrivning av våra forskargrupper. Vid behov kan intresserade forskare naturligtvis kontakta våra aktiva forskare direkt.

Klinisk patologi

Klinisk patologi bedriver serviceverksamhet åt olika uppdragsgivare, både interna och externa forskare och företag.