Forskning och utveckling

På klinisk kemi och farmakologi (KKF) finns en funktion som hanterar forskningsprojekt och kliniska studier, för att kunna erbjuda bästa möjliga laboratorieservice vid kliniska studier, och att säkerställa hög kvalitet från provomhändertagande till svarsdistribution. 

Vid ansökan om start av ett nytt forskningsprojekt eller klinisk studie ska nedanstående rutiner följas:

  1. För forskning på människor eller djur krävs godkännande från etikprövningsnämnd respektive djurförsöksetisk nämnd.
  2. Ta kontakt med forskningsansvarig BMA via mejladress nedan. Man kan då gemensamt diskutera upplägg och planering av ett projekt/studie samt få ett preliminärt godkännande att fortsätta med ansökningsprocessen. Det kan vara en stor fördel att ha kontakt redan innan insamlandet av provmaterial påbörjas. Man minskar risken för fler frysa-tinacykler som kan bli följden av att provet sparats i fel rörtyp och saknar etikett.
  3. Fyll i en ansökan.
  4. Komplett ifylld ansökan skickas till forskningsprojekt.al@akademiska.se senast en månad före projektets start. Notera att en ofullständig ansökan förlänger handläggningstiden. 20 juni till och med 21 augusti startas inga nya forskningsprojekt på grund av sommarstängt.
  5. När ansökan är godkänd skickas en bekräftelse ut att det är klart att starta.

Till forskningsprojekt kan vi t.ex:

  • Skräddarsy remisser med de uppgifter som är specifika för den aktuella studien.
  • Ta fram anvisningar för provtagaren.
  • Ta fram anvisningar för laboratoriet som t.ex. centrifugering av prover.
  • Ta fram etiketter med LID-nummer i streckkodsformat för märkning av provrör.

Vid förfrågan tillhandahåller vi ackrediteringsbevis, referensintervallslista, CV på ansvarig för forskningsprover, samt prislista, kontakta: forskningsprojekt.al@akademiska.se

Forskningsgrupper

Klinisk kemi och farmakologi har ett omfattande samarbete med Uppsala universitet som rör såväl utbildningsprogram och kurser som forsknings- och utvecklingsprojekt.

Forskningen bedrivs i flera självständiga forskargrupper inom Institutionen för Medicinska vetenskaper.

Clinical pharmacogenetics and Osteoporosis gruppen leds av professor Håkan Melhus.

Klinisk kemi gruppen leds av professor Anders Larsson.

Inflammation gruppen leds av professor Per Venge.

Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin gruppen leds av professor Rolf Larsson.

Koagulation och inflammationsvetenskap gruppen leds av professor Agneta Siegbahn.

Utbildningar under Uppsala universitets ledning

Biomedicinska analytikerprogrammet

Under termin 3 och 4 är studenterna placerade på Klinisk kemi och farmakologi där undervisning ges i ämnena: Klinisk kemi med hematologi, toxikologi och farmakologi, (13 hp).
Kursansvarig är Lena Carlsson.
Under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU (6 hp) är studenterna placerade vid våra laboratorier. VFU är av stor strategisk betydelse för Region Uppsalas kompetensförsörjning. I avtal mellan Region Uppsala och universitet förbinder sig Region Uppsala att tillhandahålla utbildningsplatser.Vi handleder studenterna på deras kliniska placeringar och de utför självständigt fördjupningsarbeten.

Läkarprogrammet

Under termin 4 och 7undervisar vi klinisk kemi under kurserna Integration I och Klinisk medicin III.
Termin 7 är studenterna placerade på Klinisk kemi och farmakologi.
Kursansvarig är Johanna Helmersson Karlqvist och laboratorieansvarig är Maria Lampinen.

ST-läkarutbildning inom klinisk kemi och klinisk farmakologi

Peter Ridefelt är ansvarig för ST-läkarutbildningen inom klinisk kemi.
Utbildningen anordnas med regelbundenhet inom sjukvårdsregionen.
Håkan Melhus är ansvarig för ST-läkarutbildningen inom klinisk farmakologi.

Klinisk farmakologi

I flera utbildningsprogram inom Uppsala universitet är vi delaktiga i undervisningen i Klinisk farmakologi,
t.ex. på sjuksköterskeprogrammet och läkarprogrammet.

Post-graduate utbildning i klinisk läkemedelsutveckling

Kursansvarig är Håkan Melhus, kursledare är Carina Alvfors och Gunneli Ekberg är kursadministratör.