Forskning och utveckling på Akademiska laboratoriet

I ett nära samarbete mellan läkare och forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet utvecklas ständigt nya diagnostiska metoder och behandlingar som i många avseenden är världsledande. Särskilt prioriterade områden, "Centre of Excellence", har formats inom ramen för detta samarbete.

Forskning som utförs

Klinisk genetik

Vid institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) bedrivs grundforskning och klinisk forskning om bl.a syndrom, monogena sjukdomar och hematologiska maligniteter.

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Forskningsområden inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin är lagring/patogeninaktivering av blodkomponenter, komplementsystemet, transplantation av ö-celler, autoimmunitet och cellterapi.

Klinisk kemi och farmakologi

Forskning bedrivs i flera självständiga forskargrupper inom Institutionen för Medicinska vetenskaper inom områdena Clinical pharmacogenetics and Osteoporosis, klinisk kemi, Inflammation, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin och Koagulation och inflammationsvetenskap.

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Området klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar omfattar flera oberoende forskargrupper som har som gemensamt mål att bekämpa infektioner orsakade av bakterier, virus och svampar.

Klinisk patologi

Vi bedriver serviceverksamhet åt olika uppdragsgivare, både interna och externa forskare och företag och erbjuder uppdragsgivaren hjälp med handläggning och processering av patientprover. Arbeten som utförs inkluderar bland annat frysning, dehydrering, inbäddning av formalinfixerad vävnad, snittning, olika histologiska- och immunhistokemiska färgningar. Utöver detta utförs flödescytometriska och molekylärpatologiska analyser.

Service till forskare

Klinisk kemi och farmakologi

Planerar du ett forskningsprojekt/klinisk studie där laboratorieanalyser ingår inom Klinisk kemi och farmakologi?

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Beställning av blodrör och blodkomponenter för laboratoriebruk görs via beställningsformulär från Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Vid Klinisk mikrobiologi och vårdhygien finns två disputerade mikrobiologer som forskare kan kontakta för att bolla idéer eller planera upplägg av projekt och studier med.

Klinisk bakteriologi, Eva Tano 018-611 39 04
Klinisk virologi, Anders Bergqvist 018-611 39 37

Pågående forskning som visar vad som är aktuellt forskningsmässigt på sektionen och vilka de aktiva forskarna är finns på vår webbsida. Här finns publikationer och beskrivning av våra forskargrupper. Vid behov kan intresserade forskare naturligtvis kontakta våra aktiva forskare direkt.

Klinisk patologi

Klinisk patologi bedriver serviceverksamhet åt olika uppdragsgivare, både interna och externa forskare och företag.