Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Akademiska sjukhusets miljöarbete

Flygfoto över Akademiska sjukhuset.
Akademiska sjukhusets miljöarbeten

Akademiska sjukhuset är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2005. Detta innebär att vi arbetar strukturerat med miljöfrågor och varje år följer upp hur det går med vårt miljöarbete. Sjukhusets årliga miljömål baseras på Region Uppsalas fyraåriga miljöprogram.

Miljömål 2024

Kemikalier

100% av arbetsplatserna på Akademiska sjukhuset som använder sig av trypanblått* ska utreda möjligheten till substitution av trypanblått, samt om möjligt verkställa substitutionen.

*Trypanblått är ett azofärgämne som används inom analysverksamheten på Akademiskas laboratorier. Trypanblått är klassat som ett CMR-ämne.

Förbrukningsvaror

  1. Beställningar av klimatsmarta sopsäckar ska utgöra minst 50% av inköpt mängd sopsäckar.
  2.  Andelen återvinningsbart material i restavfallet på Akademiska sjukhuset ska ha minskat jämfört med andelen i januari 2024.

Biologisk mångfald

Införa ängsmark på Akademiskas sjukhusområde.

Transport

Andelen förnybara drivmedel som tankas i Akademiska sjukhusets tjänstebilar ska vara minst 60%.

Energi

Minst 30% av verksamheterna på Akademiska sjukhuset ska genomföra energironder.

Patienter åker gratis

Visste du att alla patienter plus en närstående får en gratis biljett med UL till Akademiska sjukhuset vid ett bokat vårdbesök? På detta sätt kan vi minska biltrafiken till sjukhuset och därmed också minska koldioxidutsläppen från resande. För mer information om gratisbiljetten gå in på UL:s hemsida.