Vårdhygien

Vårdhygien

Aktuellt

Nu har vi samlat all information angående corona på ett ställe, se coronaviruset nedan.

Värmebölja, hög luftfuktighet

Sommaren är här och då är dessa dokument om värmebölja och hög luftfuktighet bra att ha till hands:

Bordsfläktar

Avseende bordsfläktar i allmänna utrymmen och hos patient eller vårdtagare med misstänkt eller konstaterad covid-19:

Välj i första hand andra åtgärder såsom med markiser, solskärmar, persienner och anpassad ventilation och vädring. Överväg att installera kylsystem och luftkonditionering. Om dessa alternativ inte är tillräckliga eller inte är genomförbara kan det i vissa fall ändå vara nödvändigt att använda bordsfläkt eller liknande. Om bordsfläkt placeras inne hos person med misstänkt eller konstaterad covid-19 är rekommendationen att stänga av bordsfläkten i samband med att personal vistas inne i rummet.

Vårdhygien avråder också från användning av bordsfläkt i lokaler där sterilt gods förvaras eller i samband med att sterilt material används, tex vid såromläggning

Arbetskläder enligt gällande lokala hygienrutiner och klädregler

Vårdpersonal får inte sitta ute i gräset i arbetskläder. Man får inte röka i arbetskläder. Tänk på att specialarbetsdräkt inte får bäras utanför operationsavdelningen, inklusive balkonger. Endast korta ärenden är tillåtet, till exempel att köpa mat.