Vårdhygien

Vårdhygien

Aktuellt

Apkoppor

Antalet fall av apkoppor ökar i Sverige och Europa. En ny rutin anger hur misstänka fall hanteras.

Apkoppor - vårdhygieniska aspekter

Covid-19 – nya smittskyddsåtgärder från 1 juli 2022

Läs om nya smittskyddsåtgärder på grund av covid-19

Uppdaterad patientinformation om hygienregler för patient och anhörig

Patientinformation om hygienregler för patient och anhörig är nu uppdaterad. Mer information finns i respektive verktygslåda:

Värmebölja, hög luftfuktighet 

Sommaren är snart här och då är dessa dokument om värmebölja och hög luftfuktighet bra att ha till hands:

Värmebölja, Bordsfläktar

  1. Fastighetsägaren ser över inomhusklimatet avseende ventilationen och eventuell central avkylning.
  2. Använd markiser, solskärmar, persienner och vädring.
  3. När övriga alternativa metoder för avkylning är uttömda kan verksamhetschefen fatta beslut om att använda fristående bordsfläktar och portabel luftkonditionering. Beslutet ska baseras på en riskbedömning och vara dokumenterat.
    Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

På grund av smittrisken bör fläktar undvikas i gemensamma utrymmen. Ytterligare information från Socialstyrelsen

Vårdhygien avråder även från användning av bordsfläkt i lokaler där sterilt gods förvaras eller i samband med att sterilt material används, t.ex. vid såromläggning.

Arbetskläder enligt gällande lokala hygienrutiner och klädregler

  • Vårdpersonal får inte sitta ute i gräset i arbetskläder.
  • Man får inte röka i arbetskläder.
  • Tänk på att specialarbetsdräkt inte får bäras utanför operationsavdelningen, inklusive balkonger. Endast korta ärenden är tillåtet exempelvis för att köpa mat.