Vårdhygien

Vårdhygien

Aktuellt

Just nu är det många som ringer till Vårdhygien och det kan vara svårt att komma fram.

Gäller ärendet smittspårning inom vården läs först Covid-19 - smittspårning i vården innan kontakt med vårdhygiens smittspårare, 018-617 35 99.

För övriga ärenden eller om smittspårarna ej svarar: maila vår funktionsbrevlåda; vardhygien@akademiska.se eller ring 018-611 39 02.