Vårdhygien

Vårdhygien

Aktuellt

Information inför sommaren, eventuella värmeböljor och hög luftfuktighet

Nya utbildningar

Informationssida om det nya dokumentpaketet från vårdhygien

Den nya dokumentstrukturen innebär uppdaterade hygienrutiner kring enkelrumsbehov, multiresistenta bakterier och städning av ytor. Dokumenten gäller från den 20 februari.