Vårdhygien

Vårdhygien

Aktuellt

Revideringer av dokument

Dokumentet Överflyttning av patient till annan vårdgivare i samband med virusorsakad magsjuka” har reviderats. Ändringar innebär att patienter från och med nu kan skrivas ut från sjukhus till ett särskilt boende som har ett pågående magsjukeutbrott förutsatt att dom flyttar till annan avdelning på boendet alternativt samma avdelning men utanför en väl fungerande kohort.  

From 20/3 ändring av riktlinjer för screening av resistenta bakterier

Från och med nu så behöver patienter från Nyköpings lasarett, Huddinge Sjukhus och Norrlands universitetssjukhus (Umeå) inte längre screenas för VRE. OBS, tidigare ändring from 12/1 att Patienter från Norden inte längre behöver screenas.

NYA spolrutiner från 190301 för att förebygga Legionellatillväxt

Nya spolrutiner avser både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.