Vårdhygien

Vårdhygien

Aktuellt

Nytt dokument Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa – vårdhygieniska aspekter

OBS! Kom ihåg att förebyggande skyddsåtgärder är oförändrade.

Inför julhelgen

Se till att rutiner för spolning av tappställen fungerar under julhelgen. Se dokument Legionella i vatten inom sjukhus

Smittspårning

Gäller ärendet smittspårning inom vården läs först Covid-19 – smittspårning i vården, identifiera och fyll i exponerade på bilagorna.

Kontaktuppgifter vid smittspårning:

Smittspårningsenheten för vård och omsorg
Telefon 018-617 39 60
smittsparning.personal@akademiska.se