Vårdhygien

Vårdhygien

Aktuellt

Säsongen för magsjuka och influensa närmar sig!

För slutenvård, Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler:

Länk till dokumentet Influensa - vårdhygieniska aspekter

Länk till dokumentet Magsjuka - vårdhygieniska aspekter

För kommunal vård:

Information kring magsjuka och influensa finns i dokumentet Hygienrutiner inom kommunal vård. Mer information och material som tex. åtgärdskort, utbildningsmaterial osv finns om ni fortsätter till fliken kommunal vård i verktygslådan.

Generell information:

Länk till Smittskyddets hemsida och information kring årets vaccin, vaccinationsstart och mycket annat.

Länk till dokumentet Magsjuka, virusorsakad - överflyttning till annan vårdgivare

Legionella

Glöm inte bort legionellaspolningar 1 ggr/vecka på samtliga tappställen. Extra viktigt att komma ihåg detta på enheter som stänger eller drar ner sin verksamhet över sommaren. Läs mer.