Vårdhygien

Vårdhygien

Aktuellt

Internationella handhygiendagen 5 maj

Uppmärksamma denna dag på din arbetsplats!
Nedan finns affischer som kan skrivas ut och sättas upp.

Ny utbildning

För personal i Region Uppsala, i Pingpong finns det en ny utbildning, BHK - Basala hygienrutiner och klädregler.

Till dig som är vaccinerad för covid-19

Det är viktigt att du som personal eller patient/brukare fortsätter att följa samtliga rekommendationer även efter att du är vaccinerad.

Frågor och svar om munskydd, visir och andningsskydd

Vårdhygien har publicerat två ny informationssidor:

Smittspårning

Gäller ärendet smittspårning inom vården läs först Covid-19 – smittspårning i vården, identifiera och fyll i exponerade på bilagorna.

Därefter kontaktar ni:

Från och med måndag 25/1 ska ni kontakta enheten för smittspårning inom vård och omsorg vid smittspårning av covid-19.

En ny enhet har byggts upp och kommer ta hand om smittspårning för covid-19 inom samtliga förvaltningar i Uppsala län.

Kontaktuppgifter vid smittspårning:

Smittspårningsenheten för vård och omsorg
Telefon 018-617 39 60
smittsparning.personal@akademiska.se

Vårdhygien kontaktas av chef vid utbrott eller när det finns andra specifikt vårdhygieniska frågor. Hushållskontakter tas om hand som tidigare av behandlande läkare, ingen förändring.