Vårdhygien

Vårdhygien

Aktuellt

Högsmittsam sjukdom

På grund av flera misstänkta fall av högsmittsam sjukdom inom regionen vill vi belysa följande dokument.

Legionella

Glöm inte bort legionellaspolningar 1 ggr/vecka på samtliga tappställen. Extra viktigt att komma ihåg detta på enheter som stänger eller drar ner sin verksamhet över sommaren. Läs mer.

From 20/3 ändring av riktlinjer för screening av resistenta bakterier

Från och med nu så behöver patienter från Nyköpings lasarett, Huddinge Sjukhus och Norrlands universitetssjukhus (Umeå) inte längre screenas för VRE. OBS, tidigare ändring from 12/1 att Patienter från Norden inte längre behöver screenas.

From 15/5, nytt är att vid MRB screening ska även ett svalgprov tas, nu feces+svalg. Frågeformuläret är också uppdaterat och mer tydligt.