Vårdhygien

Vårdhygien

Aktuellt

Sommarinformation

From 20/3 ändring av riktlinjer för screening av resistenta bakterier

Från och med nu så behöver patienter från Nyköpings lasarett, Huddinge Sjukhus och Norrlands universitetssjukhus (Umeå) inte längre screenas för VRE. OBS, tidigare ändring from 12/1 att Patienter från Norden inte längre behöver screenas.

From 15/5, nytt är att vid MRB screening ska även ett svalgprov tas, nu feces+svalg. Frågeformuläret är också uppdaterat och mer tydligt.