Vårdhygien

Vårdhygien

Aktuellt

Information om ytdesinfektionsmedel

Vårdhygien har noterat att vissa verksamheter använder ytdesinfektionsmedel felaktigt.

Var uppmärksamma på att det finns olika alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel. Dessa kan lätt förväxlas då flaskorna ser snarlika ut.

  • Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt
  • Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel & rengöring
  • Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel för rena ytor

Vårdhygien rekommenderar i första hand alternativ 1 och 2 då dessa både rengör och desinfekterar. Viktigt att känna till är om alternativ 3 används måste ytan först rengöras med rengöringsmedel och vatten innan ytdesinfektionsmedlet kan användas.  

Nu är säsongen för magsjuka och influensa igång!

För slutenvård, Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler:

Länk till dokumentet Influensa - vårdhygieniska aspekter

Länk till dokumentet Magsjuka - vårdhygieniska aspekter

För slutenvård:

Länk till affisch Nu är influensasäsongen igång (patientinfo)

Länk till affisch Har din patient influensa? (personalinfo)

För kommunal vård:

Information kring magsjuka och influensa finns i dokumentet Hygienrutiner inom kommunal vård. Mer information och material som tex. åtgärdskort, utbildningsmaterial osv finns om ni fortsätter till fliken kommunal vård i verktygslådan.

Generell information:

Länk till Smittskyddets hemsida och information kring årets vaccin, vaccinationsstart och mycket annat.

Länk till dokumentet Magsjuka, virusorsakad - överflyttning till annan vårdgivare

Legionella

Glöm inte bort legionellaspolningar 1 ggr/vecka på samtliga tappställen. Läs mer.