Vårdhygien

Vårdhygien

Aktuellt

Apkoppor

Rutinen anger hur misstänka fall hanteras.

Apkoppor - vårdhygieniska aspekter

Aktuella smittskyddsåtgärder mot covid-19

Uppdaterad patientinformation om hygienregler för patient och anhörig

Patientinformation om hygienregler för patient och anhörig är nu uppdaterad. Mer information finns i respektive verktygslåda: