Vårdhygien

Vårdhygien

Aktuellt

Apkoppor

Antalet fall av apkoppor ökar i Sverige och Europa. En ny rutin anger hur misstänka fall hanteras.

Apkoppor - vårdhygieniska aspekter

Aktuella smittskyddsåtgärder mot covid-19

Uppdaterad patientinformation om hygienregler för patient och anhörig

Patientinformation om hygienregler för patient och anhörig är nu uppdaterad. Mer information finns i respektive verktygslåda:

Arbetskläder enligt gällande lokala hygienrutiner och klädregler

  • Du får inte röka i arbetskläder.
  • Tänk på att specialarbetsdräkt inte får bäras utanför operationsavdelningen, inklusive balkonger. Endast korta ärenden är tillåtet exempelvis för att köpa mat.