Vårdhygien

Vårdhygien

Aktuellt

2023-09-26 God tillgång till klorhexidin i nuläget – restriktionerna tas bort

Det är nu bättre tillgång på klorhexidinsprit. Leveranserna beräknas täcka regionens behov. Region Uppsalas särskilda riktlinjer tas därmed bort.

Handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar säsong 2023/2024

Handlingsplanen ska vara inskickad senast vecka 40 och implementerad i verksamheterna innan vecka 44. All information finns här:

Informationsmöte om säker endoskopihantering och de nya odlingsrutinerna

Chefsläkare och vårdhygien kallar till möte tisdag 3 oktober klockan 14:30-16 i Enghoffsalen, ing 50 bv, Akademiska sjukhuset.