Protonstrålning för barn

Barn liggandes i säng blir undersökt med stetoskop.

Barnonkologin på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala tar emot barn som behandlas med protonstrålning på Skandionkliniken.

Vi erbjuder den vård och omvårdnad som behövs i samband med strålbehandlingen. Vår mottagning och vårdavdelning ligger mindre än 200 meter från Skandionkliniken. I Sverige kommer remitterande enhet vara ett barnonkologiskt centra och vi förutsätter att hemsjukhusen är informerade.

Vilka patienter kan remitteras?

Alla patienter som barnradioterapigruppen beslutat ska ha protonstrålning ska också remitteras till barnonkologin i Uppsala. Alla patienter som remitteras för protonstrålning till Skandionkliniken ska ha en separat remiss till barnonkologin vid Akademiska barnsjukhuset. Alla internationella patientförfrågningar/remisser ska skickas till Uppsala Care.

Remittera och läs mer om oss

 ifyllningsbar remiss

Vad kan vi erbjuda?

Patienterna kan få all den omvårdnad och medicinsk behandling som ni önskar från remitterande enhet. I första hand görs förberedelser (såsom CT, fixation och mask) på det egna barnonkologiska centrat och strålbehandlingsavdelningen där. Önskar man att dessa förberedelser görs i Uppsala får ni kontakta strålbehandlingsavdelningen på Akademiska sjukhuset. På barnonkologen i Uppsala har vi en "proton-lek-modul" där vi kan erbjuda barnen samt föräldrar och syskon träning med hjälp av lek och information inför strålningsproceduren på Skandion. Behövs narkos eller narkosberedskap ordnar vi det. Cytostatikabehandling kan ges via vår mottagning eller på vår vårdavdelning. Viktigt att i god tid få information om det önskas lekterapi och skola för syskon då vi behöver kunna planera för det. Vi behöver all information i remissen på vad som ska ingå.

En bedömning och uppföljning under stålbehandlingsperioden görs av läkare på barnonkologiska mottagningen, vissa gånger i samarbete med strålningsansvariga läkare från Skandionkliniken.Vi kommer att hålla kontakt med in remitterande enhet vid större medicinska frågor och om patienten oväntat behöver läggas in för behandling.