Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Forsknings­områden på Akademiska

Flygfoto över Akademiska sjukhuset.

Forskning pågår inom en mängd medicinska och vårdvetenskapliga områden på Akademiska sjukhuset. Inom flera verksamheter ligger vi i framkant, i såväl nationell som internationell jämförelse. Några exempel på områden där världsledande forskning bedrivs är våra "Centre of Excellence".

Aorta

Sjukdomar i stora kroppspulsådern, aorta, omfattar aneurysm, dissektioner, infektioner och ovanliga ärftliga bindvävssjukdomar. Centre of Excellence Aorta vid Akademiska Sjukhuset är ledande inom forskning om aortasjukdomar, och har stor erfarenhet av avancerad behandling av komplexa aortasjukdomar i brösthålan och buken.  Enheten har ett brett internationellt nätverk med läkare och forskare som vidareutbildas i Uppsala, och tillhandahåller vård av avancerade aortasjukdomar för patienter från hela världen.

Neurotrauma

Vid skallskada eller hjärnblödning, ett så kallat neurotrauma, är det av största vikt att förhindra att skadorna på hjärnan förvärras ytterligare. På Akademiska sjukhuset har man nått långt inom detta område och ett flertal moderna och avancerade metoder används för att minska skadeverkningarna och rädda patienterna till ett så bra liv som möjligt efter skadan.

Inflammation

Inflammatoriska processer ligger till grund för nästan tre fjärdedelar av alla sjukdomar som mänskligheten drabbas av och omfattar bland annat hjärt-kärlsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, astma och allergi, infektionssjukdomar samt ledsjukdomar. Inom dessa områden utvecklar forskare vid Akademiska sjukhuset ständigt nya, världsledande diagnostiska behandlingsmetoder. Ett nära samarbete mellan läkare på sjukhusets olika avdelningar gör att också patienter med svårdiagnostiserade och svårbehandlade inflammatoriska sjukdomar kan få hjälp och behandling.

Endokrina tumörer

Forskningen inom endokrinologisk onkologi har pågått i över 30 år vid Akademiska sjukhuset och inom detta område behandlas bland annat patienter med hormonproducerande tumörer i organ som bukspottskörteln, levern, lungorna och sköldkörteln. Akademiska sjukhuset är det enda sjukhuset i Europa, och ett av få sjukhus i världen, som har en speciell klinik som är helt och hållet inriktad på sådan behandling. Därför kommer varje år ett hundratal patienter från hela världen till sjukhuset för att ta del av den toppklassiga erfarenhet och kompetens som finns när det gäller forskning och behandling av just hormonproducerande tumörer.

Typ-1 Diabetes

Akademiska sjukhuset inrättar ett nytt centre of excellence för patienter med svårbehandlad typ 1-diabetes. Syftet med satsningen är att vården av patienter med typ 1-diabetes ska bli ännu bättre. Tanken är att befintliga forskare och läkare ska samarbeta mer över verksamhetsgränserna och att flera mindre enheter tillsammans ska bli starkare. Fokus för det nya centret blir personer med de allra svåraste formerna av
typ 1-diabetes, med oförutsägbara och okontrollerade svängningar i blodsockervärdena, där traditionell behandling med kort- och långtidsverkande insulin inte fungerar tillfredsställande.

Särskilt framstående forskning bedrivs på Akademiska även inom den avancerade hörselkirurgin, inom hjärtsjukvården och inom cancervård.