Klinisk mikrobiologi

Bild på huset Hubben.

Vi analyserar och identifierar bakterier, virus, svampar och parasiter som orsak till infektionssjukdomar. Förutom offentliga och privata vårdgivare i Uppsala län, utför vi specialanalyser åt kunder inom Uppsala-Örebroregionen. Där ingår landstingen i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.

Provinlämning/provmottagning 

Provinlämning till klinisk mikrobiologi sker på Hubben våning 4 under våra öppettider.

För provinlämning övriga tider hänvisas till klinisk kemi och farmakologi, ingång 61. Där är provinlämningen öppen dygnet runt.

Referenslaboratoriediagnostik

Folkhälsomyndigheten (Fohm) skapade en virtuell mötesplats för referenslaboratoriediagnostik: SLIM Svenskt laboratorienätverk för mikrobiologi som etablerades 2017 för att förvalta referenslaboratorieuppdraget i Sverige.

Klinisk mikrobiologi har huvudansvar för polyomavirus, delat ansvar med KS för atypiska luftvägsinfektioner, och delat med Örebro för STI. Zoonosdiagnostiken är under diskussion men i Uppsala finns samlad kompetens inom området zoonoser genom Zoonotic Science Center på IMBIM BMC, CVI-mottagningen inom infektionsjukdomar på Akademiska sjukhuset samt diagnostik på KMB och BMC både i rutin och forskning. Nätverkets styrgrupp består av experter från Sveriges mikrobiologiska laboratorier knutna till universitetssjukhus.

Kontaktperson
Kenneth Nilsson, docent och överläkare på sektionen för Klinisk mikrobiologi och vårdhygien.

Antibiotikaresistens

Resistensbestämning görs på fynd som anses kliniskt relevanta. Bedömningen om vad som är relevant görs utifrån provtyp, den kliniska informationen som givits på remissen och bakterieväxten. De antibiotika som en bakterie resistensbestäms mot är utvalda utifrån art och typ av infektion.

Forskning och utveckling

Klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar omfattar flera oberoende forskargrupper som har som gemensamt mål att bekämpa infektioner orsakade av bakterier, virus och svampar. För att nå målet krävs ett brett perspektiv på människan i relation till dess omvärld, detaljerade kunskaper om mikroorganismers biologi, samt en förståelse av värd-parasit interaktioner och kännedom om den individuella patientens situation och behov.

Se våra rapporter, artiklar och kontakter

ST klinisk mikrobiologi

Med nära anknytning till universitetet och forskare på mikrobiologen öppnas möjligheten att delta i forskning och undervisning. Under din ST har du även möjlighet att randa på andra sjukhuslaboratorier. Vi har starka traditioner och Sveriges första specialistläkare i vårdhygien. Sök gärna till oss om du vill medverka till att utveckla Klinisk mikrobiologi och vårdhygien i en anrik men modern miljö.

 ST-studierektorer på Akademiska sjukhuset