Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

ST-studierektorer

Kvinnlig och manlig kollega som samtalar
Studierektorer

Akutsjukvård - Ellen Zaharia
Allergologi - Erika Broström
Anestesi och intensivvård - Emma Pontén
Arbets- och miljömedicin - Pia Rehfisch
Barn- och ungdomskirurgi - Felipe Donoso
Barn- och ungdomsmedicin - Angelica Brekkan
Barn- och ungdomshematologi och onkologi - Kim Ramme
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering - 
Kristina Rosengren Forsblad
Barn- och ungdomspsykiatri - Svetlana Ushakova
Beroendemedicin - Karin Stolare
Endokrinologi och diabetologi - Selwan Khamisi
Geriatrik - Annica Sharma
Gynekologisk onkologi - Johan Mattsson Ulfstedt
Handkirurgi - Sara Edsfeldt
Hematologi - Tobias Tolf
Hud- och könssjukdomar - Lotta Sandelin Francke
Infektionssjukdomar - Maria Lundberg
Infektionssjukdomar - Helena Berggren
Internmedicin - Helena Thelin
Kardiologi - Tymon Pol
Kirurgi - Peter Cashin
Kirurgi - Maria Flykt (Lasarettet i Enköping)
Klinisk farmakologi - Håkan Melhus
Klinisk fysiologi - Johannes Bergsten
Klinisk genetik - Niklas Dahl
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin - Norbert Lubenow
Klinisk kemi - Peter Ridefelt
Klinisk mikrobiologi - Åsa Melhus
Klinisk neurofysiologi - Kristin Elf
Klinisk patologi - Maysaa Abdulla
Kärlkirurgi - Anders Vanhainen
Lu
ngsjukdomar - Erika Broström
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi - Paul Runeson
Neonatologi - Nima Naseh
Neontatologi - Barbro Diderholm (regionövergripande ST-studierektor)
Neurokirurgi - Jimmy Sundblom
Neurologi - Paul de Roos
Neuroradiologi - David Fällmar
Njurmedicin - Eva Carlsson
Nuklearmedicin - Orsolya Örömy
Obstetrik och gynekologi - Agnes Edling
Onkologi - Johan Mattsson Ulfstedt
Ortopedi - Miriam Wadström
Palliativ vård - Stefan Bergström
Plastikkirurgi -Eleonora Dimovska
Psykiatri - Karin Stolare
Radiologi - Malin Helenius
Rehabiliteringsmedicin - Anna Hava Nordström
Reumatologi - Lilian Vasaitis
Smärtlindring - Adriana Miclescu
Thoraxanestesi - Erik Mörtberg
Thoraxkirurgi - vakant
Urologi - Oskar Bergengren, Mats Steinholtz Ahlberg, Carl-Gustav Arvidson
Vårdhygien - Åsa Melhus
Äldrepsykiatri - Karin Stolare
Ögonsjukdomar - Assem Mejaddam
Öron-, näs- och halssjukdomar - Christine Ölander