ST-studierektorer

Studierektorer

Akutsjukvård
Susann Järhult
Allergologi
Mary Kämpe
Anestesi och intensivvård
Francisco Martinez Torrente
Arbets- och miljömedicin
Robert Wålinder
Barn- och ungdomskirurgi
Rolf Christofferson
Barn- och ungdomsmedicin
Åsa Neuman
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering
Gunnar Ahlsten
Barn- och ungdomspsykiatri
Gunnar Brodd
Beroendemedicin
Adriana Ramirez Rodriguez
Endokrinologi och diabetologi
Selwan Khamisi
Geriatrik
Lisbet Torgils
Gynekologisk onkologi
Aglaia Schiza
Handkirurgi
Mohammad Asif Aslam
Hematologi
Tobias Svensson
Hud- och könssjukdomar
Katja Holmgren
Infektionssjukdomar
Maria Lundberg
Internmedicin
Tobias Svensson
Kardiologi
Gunnar Frostfeldt
Kirurgi
Hella Hultin
Klinisk farmakologi
Håkan Melhus
Klinisk fysiologi
Hans Hedenström
Klinisk genetik
Niklas Dahl
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Torsten Eich
Klinisk kemi
Peter Ridefelt
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Hilpi Rautelin
Klinisk neurofysiologi
Hans Axelson
Klinisk patologi
Nelly Penagos Tafur
Kärlkirurgi
Gustaf Tegler
Lungsjukdomar
Mary Kämpe
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Johan Vessby
Neonatologi
Nima Naseh
Neurokrirugi
Hans Ericson
Neurologi
Joachim Burman
Neuroradiologi
Angeliki Dimopoulou
Njurmedicin
Eva Carlsson
Nuklearmedicin
Orsolya Örömy
Obstetrik och gynekologi
Johanna Belachew
Onkologi
Aglaia Schiza
Ortopedi
Greta Snellman
Palliativ vård
Aglaia Schiza
Plastikkirurgi
Maria Rydevik Mani
Psykiatri
Adriana Ramirez Rodriguez
Radiologi
Allina Dimopoulou
Rehabiliteringsmedicin
Björn Johansson
Reumatologi
Lilian Vasaitis
Smärtlindring
Adriana Miclescu
Thoraxanestesi
Erik Mörtberg
Thoraxkirurgi
Rafael Astudillo
Urologi
Mats Stenholtz Ahlberg
Äldrepsykiatri
Adriana Ramirez Rodriquez
Ögonsjukdomar
Kerstin Hallnäs
Öron-, näs- och halssjukdomar
Christine Ölander