ST-studierektorer

Studierektorer

Akutsjukvård - Susann Järhult
Allergologi - Mary Kämpe
Anestesi och intensivvård - Emma Pontén samt Francisco Martinez Torrente (ST-chef)
Arbets- och miljömedicin - Robert Wålinder
Barn- och ungdomskirurgi - Rolf Christofferson
Barn- och ungdomsmedicin - Åsa Neuman
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering - Gunnar Ahlsten
Barn- och ungdomspsykiatri - Gunnar Brodd
Beroendemedicin - Adriana Ramirez Rodriguez
Endokrinologi och diabetologi - Selwan Khamisi
Geriatrik - Lisbet Torgils
Gynekologisk onkologi - Aglaia Schiza
Handkirurgi - Dimitra Kotsaki
Hematologi - Tobias Svensson
Hud- och könssjukdomar - Katja Holmgren
Infektionssjukdomar - Maria Lundberg
Internmedicin - Tobias Svensson
Kardiologi - Gunnar Frostfeldt
Kirurgi - Hella Hultin  samt Claes Juhlin
Klinisk farmakologi - Håkan Melhus
Klinisk fysiologi - Hans Hedenström
Klinisk genetik - Niklas Dahl
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin - Torsten Eich
Klinisk kemi - Peter Ridefelt
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien - Åsa Melhus
Klinisk neurofysiologi - Hans Axelson
Klinisk patologi - Nelly Penagos Tafur
Kärlkirurgi - Gustaf Tegler
Lungsjukdomar - Mary Kämpe
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi - Johan Vessby
Neonatologi - Nima Naseh
Neurokrirugi - Hans Ericson
Neurologi - Joachim Burman
Neuroradiologi - Angeliki Dimopoulou
Njurmedicin - Eva Carlsson
Nuklearmedicin - Orsolya Örömy
Obstetrik och gynekologi - Johanna Belachew
Onkologi - Aglaia Schiza
Ortopedi - Greta Snellman
Palliativ vård - Aglaia Schiza
Plastikkirurgi - Ziad Sleem
Psykiatri - Adriana Ramirez Rodriguez
Radiologi - Allina Dimopoulou
Rehabiliteringsmedicin - Björn Johansson
Reumatologi - Lilian Vasaitis
Smärtlindring - Adriana Miclescu
Thoraxanestesi - Erik Mörtberg
Thoraxkirurgi - Rafael Astudillo
Urologi - Mats Stenholtz Ahlberg
Äldrepsykiatri - Adriana Ramirez Rodriquez
Ögonsjukdomar - Kerstin Hallnäs
Öron-, näs- och halssjukdomar - Christine Ölander