Klinisk kemi och farmakologi

Klinisk kemi och farmakologi i Uppsala och Enköping analyserar olika kroppsvätskor, till exempel blod och urin, för att påvisa sjukliga förändringar i kroppens olika organ. Analyserna är snabba och kvalitetssäkrade i syfte att effektivisera sjukvårdens processer samt att stödja forskning och utveckling. Vi driver dygnet-runt-öppna laboratorier vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och lasarettet i Enköping.

Vården vill ha snabba provsvar. Mer än 80% av de akuta provsvaren levereras inom 45 minuter. Detta ger sjukvården möjlighet att snabbt kunna sätta in rätt behandling vilket ger bättre prognos för patienten, t ex vid hjärtinfarkt, infektioner, stroke och förgiftningar.

Kunskapen om sjukdomar och behandlingens effektivitet ökar tack vare tillgången på komplexa laboratorieanalyser. För lyckad behandling krävs att all diagnostik fungerar optimalt. Därför arbetar vi med logistik, preanalytik och kvalitetssäkring.

Kontaktinformation

Här finns kontaktinformation till akutverksamhet, läkare och ledning.

 Läs mer

ST

Här hittar du information om ST-utbildningen inom Klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset.

 Läs mer om ST