Klinisk kemi och farmakologi

Laboratoriepersonal arbetar med prover.

Klinisk kemi och farmakologi i Uppsala och Enköping analyserar olika kroppsvätskor, till exempel blod och urin, för att påvisa sjukliga förändringar i kroppens olika organ, samt utför läkemedelsanalyser. Analyserna är snabba och kvalitetssäkrade i syfte att effektivisera sjukvårdens processer samt att stödja forskning och utveckling. Vi driver dygnet-runt-öppna laboratorier vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Lasarettet i Enköping.

Vården vill ha snabba provsvar. Mer än 80% av de akuta provsvaren levereras inom 45 minuter. Detta ger sjukvården möjlighet att snabbt kunna sätta in rätt behandling vilket ger bättre prognos för patienten, t ex vid hjärtinfarkt, infektioner, stroke och förgiftningar. För lyckad behandling krävs att all diagnostik fungerar optimalt. Därför arbetar vi med logistik, preanalytik och kvalitetssäkring.

Vi verkar även för effektiv och säker läkemedelsanvändning i sjukvården. Vi utreder och besvarar läkemedelsrelaterade frågor och utför och tolkar läkemedels- och missbruksanalyser.

Laboratoriet utför även ett antal analyser och laboratorieutredningar av högspecialiserad karaktär t.ex läkemedelsrelaterade genotypningar och resistenstest av cancerläkemedel. Hormonanalyser (endokrina tumörer) t.ex Chromogranin A [CGA] , Glykoproteinhormon, fri alfa-subenhet [GPH], Vasoaktiv intestinal peptid [VIP], Gastrin och Pankreaspolypeptid [PP]. Vidare utförs utredning vissa primära immunobrister (granulocytfunktion), koagulopatier (trombocyt-receptorer och funktion) och allergi (Basofil allergenstimulering, CDsens). Med högupplösande masspektrometri utförs Levonorgestrel.

Kontaktinformation

Här finns kontaktinformation till akutverksamhet, läkare och ledning.

 Läs mer

ST

Här hittar du information om ST-utbildningen inom Klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset.

 Läs mer om ST