Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

ST-utbildning inom Klinisk kemi och farmakologi

Här hittar du information om ST-utbildningen inom klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset.

Klinisk kemi

Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges ledande universitetssjukhus och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Vi är en högt specialiserad verksamhet som långsiktigt fokuserar på forskning och utveckling. Som ST-läkare hos oss får du möjlighet att utveckla och utvecklas.

Som ST-läkare erbjuds du en fullständig specialistutbildning i klinisk kemi. I samråd med ST-studierektor och handledare läggs en utbildningsplan upp. Som ST-läkare roterar man mellan de olika delarna av laboratoriet. Vår verksamhet inkluderar alla de områden och metoder en ST-utbildning i klinisk kemi bör täcka; allmän kemi, immunkemi, hematologi, koagulation, droganalyser, läkemedelsanalyser, kromatografi, masspektrometri, flödescytometri, molekylärbiologi och patientnära laborerande. Dessutom finns högspecialiserad verksamhet som bara finns på ett fåtal ställen, t ex cancerfarmakologi.

Forskningsaktiviteten är hög. Med närheten till universitetet öppnas stora möjligheter för dig att delta i forskning och utveckling på hög nivå. Här får du dessutom möjlighet att utvecklas genom undervisning på olika utbildningsprogram på universitetet.

Klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi är i dagsläget koncentrerad till universitetssjukhusen och är sjukvårdens resurs för effektiv och säker läkemedelsbehandling.

Som ST-läkare på Akademiska sjukhuset kommer du att besvara frågor som inkommer till Uppsala Läkemedelsinformationscentral, tolka resultat från läkemedelsanalyser, utreda patientrelaterade läkemedelsproblem, sammanställa och värdera dokumentation av läkemedel, ge utbildning om läkemedel och förmedla producentobunden läkemedelsinformation.

Forsknings- och utvecklingsarbete är en integrerad del i arbetet och projekt drivs inom bland annat farmakogenetik, -kinetik och cancerfarmakologi.

Framtida arbetsuppgifter för specialistläkare inom klinisk farmakologi finns inom sjukvården, statliga myndigheter och läkemedelsindustrin.

Arbetet är endast förlagt på vardagar under kontorstid och innefattar ingen patientkontakt. Du har stor frihet att själv disponera din tid och arbetet innefattar goda möjligheter till självstudier och förkovring.