Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Läkemedelsrelaterade genotypningar

Läkemedelsmetabolism - Genotypning av CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, N-acetyltransferas (NAT2), UDP-glukuronosyltransferas 1-1 (UGT1A1), metylen-tetrahydrofolat-reduktas (MTHFR), tiopurinmetyltransferas (TMPT), dihydropyrimidindehydrogenas (DPYD) och för utredning av avvikande svar på läkemedelsbehandling, såsom biverkningar av låga doser. I Sverige utförs idag ingen genotypning av CYP1A2 och CYP3A4 som rutinanalys då metabolismen via dessa gener i större utsträckning påverkas av externa faktorer än av genetiska varianter.

Statininducerad myopati – Genotypning av SLCO1B1 för riskbedömning inför planerad behandling med höga doser statin eller samtidig behandling med interagerande läkemedel. Utredning av myopati/rhabdomyolys hos statinbehandlad patient. Utredning av bilirubinstegring som inte förklaras av UGT1A1 genotyp eller annat tillstånd.

Waranbehandling och uppskattning av dosbehov - Inför ställningstagande till lämplig dosering av warfarin. Utredning av svårinställd warfarinpatient, särskilt om lågt dosbehov. Utredning av patient med blödning eller trombos under warfarinbehandling.