Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Patientnära analysverksamhet

Patientnära analyser är biomedicinska undersökningar som utförs nära patienten av vårdpersonal.

Huvudsyftet med patientnära analyser är att förbättra de processer som finns i vården genom snabbare provsvar. Att patientnära analyser håller en hög kvalitet är av högsta vikt för patientsäkerheten.

Detta uppnås genom att:
- metoder som används är validerade av Akademiska laboratoriet
- personal som utför analyserna är utbildade i använda metoder
- kvalitetsäkringsrutiner följs
- alla svar dokumenteras i journalen enligt gällande rutiner

Akademiska laboratoriet har ansvar för val av metoder, utprovning av instrument, rutin för kvalitetssäkring, support och utbildning av personal som ska utföra laboratorieanalyser patientnära.