Patientnära analysverksamhet

Patientnära analyser är biomedicinska undersökningar som utförs nära patienten av vårdpersonal.

Huvudsyftet med patientnära analyser är att förbättra de processer som finns i vården genom snabbare provsvar. Att patientnära analyser håller en hög kvalitet är av högsta vikt för patientsäkerheten.

Detta uppnås genom att:
- metoder som används är validerade av Akademiska laboratoriet
- personal som utför analyserna är utbildade i använda metoder
- kvalitetsäkringsrutiner följs
- alla svar dokumenteras i journalen enligt gällande rutiner

Akademiska laboratoriet har ansvar för val av metoder, utprovning av instrument, rutin för kvalitetssäkring, support och utbildning av personal som ska utföra laboratorieanalyser patientnära.