Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kontaktinformation för Klinisk kemi och farmakologi

Reception

Måndag - fredag 8:00 - 16.30.
Tel: 018-611 42 05

Akutverksamhet

Öppet dygnet runt.
Tel: 018-611 42 05

Enköpingslaboratoriet

Akutverksamhet, öppet dygnet runt
Tel: 0171-41 80 86

Konsultläkare, klinisk kemi

Måndag - fredag 8:00 - 16:30.
Tel: 018-611 91 75 eller via växeln 018-611 00 00

Konsultläkare, klinisk farmakologi

Måndag - fredag 9:00 - 16:00.
Tel: 018-611 42 13 eller via växeln 018- 611 00 00

Forskningsprojekt/kliniska studier

Måndag - fredag 8:00 - 16:00
Kontakt via e-post: forskningsprojekt.al@akademiska.se
Läs mer på sidan om forskningsprojekt/kliniska studier

ULIC - Uppsala läkemedelsinformationscentral

Kontakt via webbformulär 

Ledning

Biträdande verksamhetschef

Anita Viskari
018-611 39 29
anita.viskari@akademiska.se

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Torbjörn Åkerfeldt
018-611 42 72
torbjorn.akerfeldt@akademiska.se

Sektionschef

Pär Hallberg, Klinisk farmakologi
018-611 61 03
par.hallberg@akademiska.se

Läkare

Johanna Helmersson Karlqvist
018-611 42 28
johanna.helmersson.karlqvist@akademiska.se

Peter Ridefelt
018-611 37 07
peter.ridefelt@akademiska.se

Avdelningschefer

Satu Thulin
018-611 42 20
satu.thulin@akademiska.se

Beatrice Zeppenfelt
beatrice.zeppenfelt@akademiska.se

Karin Tagesson
018-611 42 29
karin.tagesson@akademiska.se

Simin Tahmasebpoor
018-617 06 90
simin.tahmasebpoor@akademiska.se

Pär Hallberg, Klinisk farmakologi
018-611 61 03
par.hallberg@akademiska.se

Fredde Klintstrand
018-611 42 19
fredde.klintstrand@akademiska.se

Sara Näslund
018-611 42 65
sara.naslund@akademiska.se

Kvalitetssamordnare

Anders Edström
018-611 10 17
anders.edstrom@akademiska.se