Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

På väg mot Uppsala Comprehensive Cancer Centre!

2024-09-27 09:00

Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är på väg mot ett Comprehensive Cancer Centre (UCCC) i syfte att förbättra omhändertagandet av cancerpatienter genom hela resan. Alla inbjuds till en inspirerande föreläsningsdag fredagen 27 september 2024 i Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset.

Gästföreläsare är professor Mef Nilbert, Lunds universitet, regeringens särskilda utredare för uppdateringen av den nationella cancerstrategin samt sakkunnig vid Socialstyrelsen med ansvar för att samordna Sveriges insatser i det europeiska samarbetet inom cancerområdet.

Preliminärt program

9–9.10 På väg mot Uppsala Comprehensive Cancer Centre (UCCC)
Marianne Van Rooijen, Akademiska sjukhuset

9.10–9.25 Vad är UCCC, syfte och framtid Ingrid Glimelius och styrelsen för UCCC.

Moderator: Ingrid Glimelius

9.25–9.45 CAR-T celler – en framgång hela vägen från laboratoriet till patienten: Gunilla Enblad, blod- och tumörsjukdomar och Magnus Essand, IGP

9.45–10 Radioaktiva läkemedel – en strålande idé för framtidens cancerbehandling: Marika Nestor, IGP

10–10.15 Fånga cancer supertidigt i blodet, går det? Anna Robelius, Hema

10.15–10.25 Kaffe

Moderator: Bengt Isaksson

10.25–10.45 Bröstcancer – operation och rekonstruktion Maria Mani, plastik
Andreas Karakatsanis

10.45–11 Nationell högspecialiserad vård vid ovanlig cancer
Eva Tiensuu Janson, Medsci och Staffan Welin, onkologisk endokrinologi

11–11.15 Nyheter inom barncancerområdet Gustaf Ljungman, Akademiska barnsjukhuset

11.15–11.30 Skräddarsydd behandling vid cancer i matstrupe och magsäck
Jakob Hedberg, kirurgi

Moderator: Lotten Åsen Blomqvist

11.30–11.45 Kost, livsstil och cancerprevention Karin Jontell, dietist

11.45–12 Patientberättelse och kontaktsjuksköterskans roll Patientrepresentant: Erika Ellenius
Posteransvariga: Sandra Irenaeus (RCC), Peter Stålberg (kirurgi), Henrik Lindman (blod- och tumörsjukdomar)

12–13 Lunch serveras utanför Grönwallsalen vid posterdemonstration

Moderator på eftermiddagen: Henrik Lindman

13–13.20 Vad är UCCC, syfte och framtid Ingrid Glimelius

13.20–14 CCC i EU och Sverige – strategiska möjligheter och utmaningar
Mef Nilbert, Lund, Socialstyrelsen & OECI

Moderator: Alexandra Karström, Maria Andersson Ödman

14–14.30 Paneldiskussion – hur blir vi ännu bättre? Mef Nilbert + UCCC-styrelsen samt en patient.

14.30 Prisutdelning och avslutning

Posterpresentation

Ta chansen och sprida din kunskap vid vår posterutställning och postervandring.
Pris delas ut till de tre bästa postrarna med anknytning till Uppsala universitet och/eller Akademiska sjukhuset. Postrarna ska ha cancerfokus – det kan vara omvårdnad, vårdutveckling, forskning eller annat av intresse!
Sätt gärna upp din poster i samband med vår kick-off-dag! Du kan antingen använda en tidigare poster från en konferens eller göra en ny, UCCC bidrar med ersättning för tryckning!

De tre bästa postrarna inom kategorierna nedan belönas vardera med ett individuellt pris på 5 000 kronor.

  • Preklinisk forskning
  • Klinisk forskning
  • Förbättringsprojekt inom cancervård

Vi vänder oss till alla som jobbar eller på något sätt är intresserad av cancervård!

Välkomna önskar styrelsen och forskningskommittén för UCCC!

Ingrid Glimelius, centrumföreståndare
Maria Andersson Ödman och Alexandra Karström centrumkoordinatorer
Marianne Van Rooijen, sjukhusdirektör
Henrik Lindman verksamhetschef BOT, Bengt Isaksson verksamhetschef kirurgi
Johan Lugnegård, chefsläkare
Eva Tiensuu Janson och Gunilla Enblad som representanter för forskningskommittén vid Uppsala Comprehensive Cancer Centre