Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Välkommen till ATMP-centrum Uppsala

Hand håller i rund burk och tar prov med pipett i laboratorium

Syftet med ATMP-centrum Uppsala är att säkerställa att patienter, idag och i framtiden, får tillgång till läkemedel för avancerad terapi, ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products). 

ATMP-centrum Uppsala är ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och Uppsala universitet och har en samordnande funktion inom hälso- och sjukvården som syftar till att stödja forskare och sjukvårdspersonal i arbetet med utveckling och implementering av ATMP.

ATMP-centrum Uppsala är ett virtuellt centrum och fungerar som samlingspunkt för de verksamheter som arbetar med ATMP inom sjukhuset och universitetet samt även som kontakt för externa parter som till exempel tillhandahåller nya ATMP för våra patienter. Här samlas alla olika initiativ som har ATMP som gemensam nämnare, samt stödfunktioner som kan guida och bistå i utvecklingen eller införandet av nya ATMP.

For information in English, please visit this page ATMP center

10 år med CAR T cellsbehandling på Akademiska sjukhuset

Den 13 maj är det 10 år sedan den första patienten i Europa behandlades med CAR T celler vid Akademiska sjukhuset.

 

Vill du snabbt få en överblick och förståelse för vad ATMP är?

Läkemedelsakademin tillhandahåller en 15 minuters introduktionskurs om ATMP. Kursen är framtagen inom ATMP2030 - en visionsdriven innovationsmiljö med finansiering av Vinnova. Läkemedelsverket har som samarbetspartner i projektet deltagit i framtagandet och kvalitetsgranskningen av utbildningen. Den är kostnadsfri och finns både på svenska och engelska.

 Introduktion till avancerade terapier – ATMP


Loggor_samarbete.jpg