Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Samverkan ATMP-centrum

Samverkan sker på regional, nationell och internationell nivå.

Fältet utvecklas i högt tempo. Arbetet med ATMP sker nationellt i samarbete med samtliga universitetssjukhus och universitet, bland annat genom nationella initivativ (se nedan). Samarbete sker även med internationella aktörer.

Nationella initiativ

ATMP Sweden

ATMP-centrum Uppsala är medlem i föreningen ATMP Sweden.

ATMP2030

ATMP2030 är en visionsdriven innovationsmiljö finansierad av Vinnova med målsättning att Sverige ska vara ledande inom ATMP år 2030. Projektet har tagit fram många värdefulla resurser som finns tillgängliga på ATMP Swedens hemsida. Akademiska sjukhuset deltar som partner och är representerade i innovationsmiljöns kärnteam.

CAMP

CAMP är ett Vinnova-finansierat projekt fokuserat på den forskning och teknologi som behövs för att ta ATMP-läkemedel från labbet till kliniken, däribland bioprocessing, GMP-produktion och logistik.

Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset är båda partners i CAMP.

Pågående projekt i Uppsala inom CAMP:

SWECARNET

SWECARNET är ett nätverk där representanter från akademi, sjukvård och industri inom CAR T cellsfältet samarbetar kring tillgängliggörande av CAR T cellsprodukter. Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset är partners.