Kansliet för kliniska prövningar

Kansliet för kliniska prövningar

Dagens kliniska prövningar är morgondagens sjukvård

Vi på Kansliet för kliniska prövningar tar hand om avtal, kontraktsförhandlingar och ekonomihantering så att Du som prövare och forskningssjuksköterska kan ägna dig åt studien.

Om oss

Vi är en verksamhetsnära stödfunktion för forskningspersonal inom Akademiska Sjukhuset där vi erbjuder hjälp med att ta fram avtal, så att rättigheter och skyldigheter görs upp innan studien startar, eventuella kontraktsförhandlingar, ekonomisk uppföljning samt administrativ hjälp. Vi erbjuder utbildningar för forskningspersonal, sammanställer statistik och samordnar nätverk för forskningssjuksköterskor.