Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kansliet för kliniska prövningar

Kansliet för kliniska prövningar

Nyheter

Bokslut över forskningen på Akademiska sjukhuset

FoU-avdelningen har tagit fram ”Årsbokslut för forskningsaktivitet för 2022”, som beskriver olika delar inom forskningen på Akademiska sjukhuset under verksamhetsåret 2022. Bokslutet utgör en del av Region Uppsalas forskningsbokslut.

Kvalitén på sjukvården, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka Life Science-kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Årsbokslutet har inte möjlighet att täcka in alla aspekter av vår mycket omfattande kliniska forskning, utan mer tjäna som ögonöppnare för den vida spännvidden på den forskning som bedrivs. Den andra viktiga aspekten är att lyfta fram den forskningsstödjande verksamheten som Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet erbjuder till
våra forskare.

Vidare presenteras statistik för att åskådliggöra hur omfattande
vårt forskningsuppdrag är i rena siffror.

Läs Akademiska sjukhusets forskningsbokslut i sin helhet: Årsbokslut av forskningsaktivitet 2022

Om oss

Kansliet för kliniska prövningar, en del av forsknings- och utbildningsavdelningen, är en verksamhetsnära stödfunktion för forskningspersonal inom Akademiska sjukhuset.

Vi erbjuder hjälp med att granska avtalstexter, hålla i eventuella kontraktsförhandlingar samt att fakturera pågående studier.

Vi erbjuder utbildningar för forskningspersonal såsom ICH-GCP, introduktionsdag för nyanställda inom forskning och kurser i praktisk provhantering.  

Kansliet samordnar även nätverk för forskningssjuksköterskor (FOSA) och dess aktiviteter, till exempel nätverksträffar och studiebesök.

Vi administrerar registrering av pågående kliniska studier och sammanställer statistik i projektdatabasen Researchweb CRIS.

Läs mer i våran folder där vi presenter fyra enheter vars centrala
uppgift är att på olika sätt utgöra stöd för forskare.