Kansliet för kliniska prövningar

Kansliet för kliniska prövningar

Nya nyheter

Ny digital rutin för registrering av klinisk studie

Sedan 2017 är det ett krav inom sjukhuset att kliniska studier ska vara godkända och registrerade innan studiestart. För att underlätta vid registrering lanseras nu en digital registreringsblankett för kliniska studier.
Sjukhuset måste säkerställa att planerade studier har alla nödvändiga godkännanden innan studien får starta och att forskningen som är tänkt att genomföras även i övrigt uppfyller alla relevanta krav. I och med skärpningen av etiklagen är det än viktigare att detta krav efterlevs.

För att underlätta vid registrering lanseras nu en digital registreringsblankett för kliniska studier. Det nya förfarandet säkerställer även en automatisk överföring av informationen till databasen Researchweb CRIS. Under en begränsad tid kommer även registreringsblankett i pappersform att finnas kvar.

Skillnaden mot tidigare är:

  • Trestegssigneringen av blanketten sker via digital bank ID. Under en övergångsperiod kommer den tidigare pappersblanketten att finnas tillgänglig för de som saknar möjlighet till digital identifiering.
  • Om GCP-utbildning (Good Clinical Practice) inte genomgåtts de senaste 3 åren så får forskaren information om utbudet av utbildningar som erbjuds av forskning- och utbildningsavdelningen via mejl.
  • Forskaren kan ange vilka andra verksamhetsområden på Akademiska sjukhuset som medverkar i studien i form av behandling, undersökning, röntgen/MR eller blod-/vävnadsprover.

Om oss

Kansliet för kliniska prövningar, en del av forsknings- och utbildningsavdelningen, är en verksamhetsnära stödfunktion för forskningspersonal inom Akademiska sjukhuset.

Vi erbjuder hjälp med att granska avtalstexter, hålla i eventuella kontraktsförhandlingar samt att fakturera pågående studier.

Vi erbjuder utbildningar för forskningspersonal såsom ICH-GCP, introduktionsdag för nyanställda inom forskning och kurser i praktisk provhantering.  

Kansliet samordnar även nätverk för forskningssjuksköterskor (FOSA) och dess aktiviteter, till exempel nätverksträffar och studiebesök.

Vi administrerar registrering av pågående kliniska studier och sammanställer statistik i projektdatabasen Researchweb CRIS.

Läs mer i våran folder där vi presenter fyra enheter vars centrala
uppgift är att på olika sätt utgöra stöd för forskare.