Kansliet för kliniska prövningar

Kansliet för kliniska prövningar

Nya nyheter

Bokslut över forskningen på Akademiska sjukhuset

FoU-avdelningen har tagit fram ”Årsbokslut för forskningsaktivitet för 2021”, som beskriver olika delar inom forskningen på Akademiska sjukhuset under verksamhetsåret 2021. Bokslutet utgör en del av Region Uppsalas forskningsbokslut.

- Bokslutet lyfter fram vår mycket omfattande kliniska forskning och tjänar som ögonöppnare för den vida spännvidden på den forskning som bedrivs genom att belysa vitt skilda framstående områden. En annan viktig aspekt är att lyfta fram den forskningsstödjande verksamhet som Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet erbjuder till våra forskare. Kvaliteten på sjukvården, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science-kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning, säger Akademiska sjukhusets tf fou-direktör Peter Stålberg.

Bokslutet lyfter även hur forskningen har påverkats av pandemin och hur sjukhuset har omfördelat sina resurser utifrån de nya samhällsdirektiven på ett snabbt och effektivt sätt. Grafer med statistik avseende kliniska studier, EU-projekt och stora innovation- och forskningsprojekt presenteras för helåret 2021. I forskningsbokslutet berättar även forskare vid olika verksamheter inom sjukhuset om sitt forskningsår.

Läs Akademiska sjukhusets forskningsbokslut i sin helhet: Årsbokslut av forskningsaktivitet 2021

Om oss

Kansliet för kliniska prövningar, en del av forsknings- och utbildningsavdelningen, är en verksamhetsnära stödfunktion för forskningspersonal inom Akademiska sjukhuset.

Vi erbjuder hjälp med att granska avtalstexter, hålla i eventuella kontraktsförhandlingar samt att fakturera pågående studier.

Vi erbjuder utbildningar för forskningspersonal såsom ICH-GCP, introduktionsdag för nyanställda inom forskning och kurser i praktisk provhantering.  

Kansliet samordnar även nätverk för forskningssjuksköterskor (FOSA) och dess aktiviteter, till exempel nätverksträffar och studiebesök.

Vi administrerar registrering av pågående kliniska studier och sammanställer statistik i projektdatabasen Researchweb CRIS.

Läs mer i våran folder där vi presenter fyra enheter vars centrala
uppgift är att på olika sätt utgöra stöd för forskare.