Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Utbildning

ICH-GCP

Forsknings- och utbildningsavdelningen och kansliet för kliniska prövningar erbjuder kostnadsfria GCP-kurser för chefer, forskare och forskningsstödjande personal som är anställda på Akademiska sjukhuset. GCP är riktlinjer för hur kliniska studier ska genomföras för att säkerställa att data och resultat är korrekta samt att studiedeltagarnas rättigheter, integritet och konfidentialitet skyddas. Alla våra kurser är Transcelerate-godkända. En TransCelerate-godkänd GCP-utbildning bedöms som en fullgod GCP-utbildning av de flesta läkemedelsföretagen som är med i TransCelerate-organisationen. Utbildningen gäller tre år från utbildningstillfället och behöver vanligtvis inte uppdateras under denna tid. Läs mer om TransCelerate här.

Introduktionsår för forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal

Vi vill att vården hos oss ska kännetecknas av god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet. Därför behöver alla medarbetare ha god kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling. Under arbetet med framtagandet av kompetensmodellen för forskningssjuksköterskor framkom behovet av en strukturerad introduktion, inkluderat klinisk- och reflektionshandledning. Utifrån detta tog forsknings- och utbildningsavdelningen fram ett introduktionsår, som ska täcka upp för dem baskunskaper en forskningssjuksköterska behöver som ny i rollen.