Urologavdelning 50 C

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 46 41

Besök oss

Öppettider
Mån - Sön 7-21

Besökstider
Mån - Sön 13-19

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 50, 5 trappor

 Hitta till ingång

Här utreds, behandlas och opereras patienter med sjukdomar i urinvägarna. Vanliga diagnoser är njursten, blåsrubbningar, blås- njur- och prostatacancer. Vi har även en stomimottagning, som tar emot öppenvårdspatienter med urostomi en dag i veckan. Avdelningen har 15 vårdplatser och är en kirurgisk enhet med både planerad och akut verksamhet, specialinriktad mot urologi. Utöver detta bedriver vi även akut vård för andra typer av kirurgi.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare arbetar tillsammans runt patienten. Ibland anlitar vi också andra stödfunktioner.

Vårt mål är att patienten ska känna sig trygg och väl omhändertagen, få stöd och hjälp till självhjälp för att påskynda sitt tillfrisknande. Vi bedriver ett aktivt utvecklings- och omvårdnadsarbete inom flertalet områden t.ex. smärta, sårvård, trycksår och näringstillförsel. Vi är ett undervisningssjukhus och har studerande från många olika yrkeskategorier som gör sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss.