Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Användbara länkar

Palliativ vård

Palliativ vård, Akademiska sjukhuset

Nationella riktlinjer

Symtomlindring och symtomskattning

Närståendestöd

Socialstyrelsen

Efter döden

Övrigt