Användbara länkar

Covid -19

Palliativ vård

Nationella riktlinjer

Symtomlindring och symtomskattning

Närståendestöd

Socialstyrelsen

Efter döden

Övrigt