Utbildning inom palliativ vård

Material

Beställa häftet Palliativ vård i livets slutskede och POFF

Skicka följande information till palliativt.centrum@akademiska.se

  • namn
  • mejladress
  • arbetsplats
  • postadress till arbetsplatsen
  • hur många POFF:ar och häften du vill ha

Nätverksträffar 2023

2 mars - Icke-farmakologisk smärtlindring, se nätverksträff 2/3

Nätverksträffar 2022

17 februari – Oro/ångest. Presentation (pdf)se nätverksträff
24 mars – Smärta del 2. Se nätverksträff
21 april - Teamsamverkan. Presentation (pdf)se nätverksträff
19 maj – Hur går det för oss? - Kvalitetsregister och dokumentation. Presentation (pdf)se nätverksträff
Torsdag 15 september, kl. 14-15 - Fatigue - trötthet vid sjukdom
Se nätverksträff 15/9

Brev till palliativa ombud

Här hittar du brev från palliativa konsultteamet till de palliativa ombuden.

Till dig som chef

Pingpong utbildning

Videoföreläsningar om palliativ vård

Palliationsakademin är Betaniastiftelsens plattform för utbildningsinsatser inom palliativ vård. Här hittar du den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC, videoföreläsningar, poddsamtal och det tryckta utbildningsmaterialet Palliationspraktikan.