Lex Maria

Lex Maria är en undvikbar händelse, som medfört att en patient kommit till allvarlig skada eller att risk för allvarlig skada förelegat, ska anmälas av vårdgivaren till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Chefsläkarna är anmälningsansvariga och samordnar arbetet och verksamhetschefen har till uppgift att utforma anmälan och de bilagor som krävs. Flertalet händelser som föranleder anmälan enligt Lex Maria utreds med händelseanalys. Enskilda personer kan inte göra en Lex Maria-anmälan men kan direkt till Inspektionen för vård och omsorg lämna tips och anmälan om klagomål på vården.

Lex Maria-anmälningar publiceras på Region Uppsalas webbplats.