Vad kan du göra själv för att minska risker i vården?

Förbered dig inför dina kontakter med vården

  • Berätta om dina besvär och dina vanor
  • Delta i besluten om din vård och behandling
  • Fråga om din fortsatta vård och behandling
  • Be om skriftlig information som stöd för minnet
  • Ta gärna med en närstående om det känns bra för dig
  • Lär känna dina läkemedel- hur de verkar och varför du ska ta dem
  • Tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner
  • Gör ett rökuppehåll i samband med operation
  • Säg till om något verkar vara fel

Mer information: "Vad du kan göra själv för att minska risker i vården"