Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade och bestrålade

Erytrocyter är standardkomponent vid behov av syretransportörer.
En enhet erytrocyter bör höja B-Hemoglobin-värdet med 10g/L.

Innehåll per enhet Erytrocyter i SAGMAN-lösning

Volym (anges på etikett) 255 +/- 60 mL
EVF 0,57 +/- 0,03 L/L
Hemoglobin (Hb) 48 +/- 4 g/enhet
Leukocyter <1 x106/enhet
Plasma ca 5 mL
SAGMAN-lösning ca 90 mL

Barnenheter, Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade och bestrålade

Används vid erytrocyttransfusion i nyföddhetsperioden.
Bestrålade barnenheter framställs på beställning.

Innehåll per barnenhet Erytrocyter i SAGMAN-lösning

Volym (anges på etikett) 65 +/- 5 mL
EVF 0,57 +/- 0,03 L/L
Hemoglobin (Hb) 10 +/- 1 g/enhet
Leukocyter <1 x106/enhet
Plasma ca 1,5 mL
SAGMAN-lösning ca 24 mL

Trombocyter, leukocytreducerade och bestrålade/patogenreducerade

En transfusionsdos trombocyter bör höja trombocytvärdet med minst 10 x 109/L vid prov taget 1 timme efter transfusionens slut. En transfusionsdos trombocyter framställs från flera blodtappningar alternativt från en aferes.

Innehåll per enhet Trombocyter

Volym (anges på etikett) 200 +/- 35
Trombocyter 270 +/- 30 x109/enhet
Leukocyter <1 x106/enhet
Plasma <40 mL
Additiv-lösning ca 65 %

Plasma, leukocytreducerad och patogenreducerad

En mL plasma per kg kroppsvikt beräknas höja halten av koagulationsfaktorer med 1-2 %. Komponenten framställs från flera tappningar och är funktionellt CMV-negativ.

Innehåll per enhet Plasma

Volym (anges på etikett) 200 mL
Trombocyter <20 x109/L
Leukocyter <1 x106/enhet
CPD (citrat)-lösning tillsatt

Barnenhet, plasma, leukocytreducerad och patogenreducerad

Används vid plasmatransfusion i nyföddhetsperioden

Innehåll per enhet Plasma

Volym (anges på etikett) 65 +/- 5 mL
Trombocyter <20 x109/L
Leukocyter <1 x106/enhet
CPD (citrat)-lösning tillsatt

Källa till angivna värden är kvalitetskontroller utförda på blodcentralen i Uppsala 2011.
Volym trombocyter beräknad för patogenreducerade trombocyter.

Bestrålning

Blodkomponenter bestrålas med en stråldos av minst 25 Gy för att undvika risk för att lymfocyter i blodkomponenterna ger upphov till "graft-versus-host"-reaktion (GvH) hos blodmottagare med starkt nedsatt eller outvecklat immunförsvar.

  • starkt immunsupprimerade patienter (önskemål om bestrålning anges på blodbeställningen)
  • intrauterin transfusion
  • blodkomponenter vid riktad blodtransfusion förälder till barn eller syskon till syskon
  • blodutbyte på nyfödd
  • underburna nyfödda

Patogenreducering

Patogenreducering betyder att allt som innehåller DNA eller RNA kommer att oskadliggöras. Detta innebär att ogynnsamma effekter av ex. bakterier och virus kommer att minimeras. Metoden har dessutom en jämförbar effekt motsvarande den vid bestrålat blod och som därmed tar bort risken för en eventuell "graft-versus-host"-reaktion hos mottagaren.

Detta innebär att en avdelning som beställer bestrålade trombocyter istället kan erhålla patogenreducerade.

Indikationerna är detsamma som för dem som behöver bestrålade trombocyter:

  • starkt immunsupprimerade patienter
  • blodkomponenter vid riktad blodtransfusion förälder till barn eller syskon till syskon
  • underburna nyfödda

Systemet vi använder kallas Intercept och finns beskrivet på www.cerus.com.