Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Klinisk immunologi

Entrén på Rudbeckslaboratoriet.

Autoimmunitet och allergi

Vi arbetar med immunologiska utredningar rörande autoimmunitet, komplementsystemet och allergier. Avdelningen har en stor bredd inom området autoimmun diagnostik och har dessutom ett specialkunnande inom komplementsystemet. Utredningarna kan bland annat gälla bedömning av sjukdomsaktivitet vid reumatiska sjukdomar samt immundefekter.

Metoder som används är bl. a. immunfluorescens, ELISA, immunoblotting, turbidometri/ nefelometri och funktionella tester (komplementfunktion).

Analyser utförs endast på beställning av vårdgivare.

Cellulär immunologi

Vi har verksamhet inriktad för såväl organ- som stamcellstransplantationer.

På stamcellslaboratoriet prepareras och manipuleras celler för transplantation från bl.a. blod, benmärg och navelsträngsblod.

Inför perifer stamcellsskörd monitoreras antalet CD34 positiva leukocyter och subpopulationer för att bestämma lämplig tidpunkt för skörd. Skördade stamceller manipuleras för att passa mottagaren. Exempel på detta kan vara borttagande av oförenliga erytrocyter, kvarvarande tumörceller eller T-cells populationer som kan orsaka GvH (transplantat kontra värd -reaktion).

Kryopreservation av stamceller och andra typer av celler görs vid enheten. Frysta celler kan sparas i mer än 10 år. Funktion av stamceller kontrolleras med viabilitetstestning och olika kolonitester som mäter olika populationer av stamceller (CFU-GM, -Meg, mix, BFU-E).

På vävnadstypningslaboratoriet utför vi:

  • serologisk och genomisk HLA klass I (ABC) och klass II (DR, DQ, DP) typning
  • korstestning mot separerade T och B celler
  • flödescytometriska analyser
  • screening för HLA ABC och DR-DQ antikroppar hos patienter


Analyser inför transplantationer

Vävnadstypning

Vävnadstypning eller HLA -(human leukocyte antigen) typning används i samband med stamcells- och organtransplantationer samt i utredning av vissa sjukdomar och transfusionsmedicinska problemställningar.

Serologisk HLA-typning

[HLA klass I (ABC) typning] innebär typning av HLA-A, -B och -C loci. Tekniken som används baseras på cytolys av viabla celler medierad av specifik antikropp i närvaro av komplement. Reaktionen sker mellan testlymfocyter och multipla HLA-antisera med kända specificiteter.

Genomisk HLA typning

Genomisk typning [HLA klass II (DR, DQ, DP) typning] baserar på PCR-SSP eller direkt sekvensering av DNA. Kombineras med serologisk HLA-klass I (HLA-A,B,C)-typning. Typningar görs både på recipienter och donatorer. Laboratoriet har ett antal speciella typningar som görs vid behov. Fullständiga testningen tar ca 1 vecka.