Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Här hittar du information om ST-utbildningen inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) vid Akademiska sjukhuset.

Akademiska sjukhuset är ett av landets största universitetssjukhus och laboratorieverksamheten är samlad inom Akademiska laboratoriet. KITM är en del av Akademiska laboratoriet och vår specialitet finns endast på universitetssjukhusen.

Vi är ca 100 medarbetare och verksamheten består av transfusionsmedicin som är lokaliserad vid blodcentralen och klinisk immunologi som är lokaliserad på Rudbecklaboratoriet. Blodcentralen står för den lokala försörjningen av blodkomponenter, samt medicinsk kompetens inom transfusionsmedicin på sjukhuset men även inom regionen. Blodcentralens patientverksamhet utför olika patientbehandling framför allt med aferesteknik.

På klinisk immunologi jobbar vi med diagnostik av autoimmuna sjukdomar och allergifrågeställningar, cellterapi samt förberedelser inför transplantationer av celler, vävnader och organ. Som ST-läkare passerar man alla olika klinikdelar och ingår i beredskapsjourlinjen. Utbildningen siktar på att du ska kunna jobba självständigt, men med bra stöd från erfarna kollegor. Utöver kliniska frågeställningar jobbar vi även med kvalitetssäkring och ackreditering enligt ett flertal standarder.

Forskning och utveckling är en central del av vår vardag och vi erbjuder möjlighet till att vara delaktig i eller driva forskningsprojekt.

Vi strävar efter att anpassa utbildningen till verksamhetens behov men även ST-läkarens livssituation.

Undervisning sker fortlöpande genom handledning av erfarna kollegor, seminarium, deltagande i nationella och internationella möten. Vi har även ett bra utbildningssamarbete med andra kliniker. Vår specialitet har en detaljerad checklista där vi beskriver vad som behövs för att uppnå målen.