Klinisk patologi

Laboratorieflaskor på hylla.

Vi strävar efter att bli en nationell samarbetspartner inom patologi och cytologi med intresse för svårdiagnostiserade fall, en självklar partner i forskningsprojekt samt en resurs för utbildning av patologer, cytodiagnostiker och biomedicinska analytiker.

Vid Klinisk Patologi i Uppsala analyseras och undersöks vävnader morfologiskt samt på cell-, protein- och molekylär nivå. Detta redovisas sedan i ett utlåtande som anger en patologisk anatomisk diagnos (PAD). Den sammantagna bilden diskuteras även i multidisciplinära ronder där sjukvårdspersonal från exempelvis kirurgen, röntgen, patologen och onkologen ingår. Den intensiva utvecklingen i patologin har lett till subspecialisering inom olika diagnosområden och tekniker, som på Klinisk Patologi kallas linjer och processer.

Kontaktinformation

Här finns kontaktinformation till våra laboratorium och besöksadress för att hitta till oss.

 Kontaktinformation till oss

Forskning, utveckling och utbildning

Patologin bedriver serviceverksamhet åt olika uppdragsgivare, både interna och externa forskare och företag.

 Läs mer om forskning