Klinisk patologi

Laboratorieflaskor på hylla.

Vi är en nationell samarbetspartner inom patologi och cytologi med intresse för svårdiagnostiserade fall och en självklar partner i forskningsprojekt samt utbildar patologer, cytodiagnostiker och biomedicinska analytiker.

Vid klinisk patologi i Uppsala analyseras och undersöks vävnader morfologiskt samt på cell-, protein- och molekylär nivå. Detta redovisas sedan i ett utlåtande som anger en patologisk anatomisk diagnos (PAD). Den sammantagna bilden diskuteras även i multidisciplinära konferenser där sjukvårdspersonal från exempelvis kirurgen, röntgen, patologen och onkologen ingår. Den intensiva utvecklingen i patologin har lett till subspecialisering inom olika diagnosområden och tekniker, som på klinisk patologi kallas linjer och processer.