Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Diagnostik

Våra kunder är såväl lokala som regionala och nationella vårdinrättningar. 

Den diagnostiska processen leder till en patologisk anatomisk diagnos, dvs. ett PAD. En läkare som är specialistkompetent inom patologi bedömer allt det material, som produceras av de laborativa processerna inklusive histologi, cytologi, immunhistokemi, flödescytometri, elektronmikroskopi samt molekylärpatologi. Alla fynd bedöms och sammanställs till en övergripande tolkning, som baseras på patologens kompetens och erfarenhet. I bedömningen värderas ett flertal variabler däribland vävnadens cellulära och morfologiska egenskaper samt protein- och genexpression. Utöver den ovan beskrivna vävnadsdiagnostiken utför patologer obduktioner där man tolkar både makroskopiska och mikroskopiska fynd. För att förbättra kvaliteten på en patologs bedömning som är direkt relaterad till patologens erfarenhet och för att även öka kontinuiteten i bemanningen arbetar patologin vid Akademiska Sjukhuset inom en linjestruktur, som oftast är organrelaterad.

Den tid som det tar att utföra en diagnostisk bedömning är mycket varierande och sträcker sig från 20 minuter till flera arbetsdagar. De vanligaste förändringarna går att bedöma snabbare än de ovanliga. Utöver detta beror tidsåtgången även på materialets omfattning, som sträcker sig från ett till flera tiotals histologiskt glas och vilka tilläggsanalyser utöver den mikroskopiska som behöver göras.

Linjer

Diagnostiken delas upp i organlinjer utifrån anatomisk tillhörighet.

Konsultationer

Konsultverksamheten inom patologi är omfattande och på Klinisk patologi har vi många erfarna subspecialiserade patologer som ombeds eftergranska fall i det enskilda området. Eftergranskningsfall inkommer från regionen, landet och övriga världen.

Barntumörer

Denna linje inkluderar tumörer som uppstår hos barn, exklusive hjärntumörer och leukemier/lymfom. Vid Klinisk patologi finns ingen subspecialist inom detta område. Fallen handläggs primärt av organrelaterade linjerna och den slutliga handläggningen omhändertas av en extern konsult.

Konsulten medverkar vid multidisciplinära ronder, där anmälda fall (patologirond) diskuteras och behandlingsbeslut fattas.

Mjukdelstumörer

Klinisk patologi har ingen heltidsanställd patolog inom mjukdelstumörer. Denna verksamhet sköts för närvarande med hjälp av konsulter med spetskompetens inom detta område.