Hudpatologi

Hudpatologer handlägger missbildningar, tumörer och inflammatoriska sjukdomar primära i huden samt systemsjukdomar engagerande huden (inflammatoriska, autoimmuna, degenerativa samt av inlagringstyp).

Huden är kroppens största organ och hudförändringar uppträder genom hela livet.

Hudlinjen tar hand om ca 8000 fall årligen inklusive konsultationsfall.

Hudpatologerna medverkar vid multidisciplinär rond för melanom samt rond för hudläkare där anmälda fall diskuteras och beslut om fortsatt handläggning fattas.

Hudlinjen är representerad i arbetsgrupp för malignt melanom inom Regionalt Cancercentrum samt representerad inom patologens KVAST = patologens Kvalitetssystem.

Medlemskap

Forskning

Patologer inom linjen deltar i kliniska forskningsprojekt inom Akademiska sjukhuset.
Egen forskning inom;