Neuropatologi

Den neuropatologiska linjen handlägger vävnad från centrala och perifera nervsystemet och muskelbiopsier.

Sjukdomar som diagnostiseras inkluderar bl.a. tumörer, neurodegenerativa sjukdomar, medfödda muskelsjukdomar, inflammationer och metabola sjukdomar. Linjen tar emot prover, färskt eller formalinfixerat. Vävnaden består av små biopsier, operationspreparat eller hela organ uttagna vid obduktion. Linjen har egen remisserie.

Diagnosen baseras på en morfologisk, immunhistokemisk och eventuellt elektronmikroskopisk eller molekylärpatologisk analys. Alla prover handläggs enligt internationella och regionala konsensusdokument.

Formella samarbeten

Neuropatologerna medverkar vid multidisciplinära ronder, där anmälda fall (patologirond) diskuteras och behandlingsbeslut fattas. Neuropatologilinjen ingår i Uppsala/Örbro regionens vårdprogramsgrupp för maligna hjärntumörer.

Medlemskap

Linjen är representerad i

Forskning

Patologer inom linjen samarbetar med Akademiska sjukhusets klinikers forskningsprojekt.
Egen forskning inom;

  • Hypofystumörer
  • Neurodegenerativa sjukdomar
  • Tumörer i Centrala och perifera nervsystemet

Patologernas publikationslistor