Öron-näsa-halspatologi

Öron-näsa-hals är en anatomisk region som innefattar munhålan, spottkörtlarna, halsmandlarna, näsan, bihålorna, svalget, larynx och övre luftvägarna.

Denna linje utför diagnostiska undersökningar och utvärderingar av tumörer och andra åkommor i öron-näsa-halsområdet. I rutinutbudet av analysformer finns utöver de ordinära histologiska och cytologiska undersökningar även immunologiska och molekylära undersökningar. Undersökningar görs på cellprov, biopsimaterial, operations- och obduktionspreparat.

Vi tillhandahåller patologiska tjänster inom histologi och cytologi av både rutinmässig och specialiserad form såsom immunhistokemi, elektronmikroskopi och molekylär undersökning, såsom EBV- och HPV-analyser (Molekylärpatologi).

Omkring 3000 fall från Akademiska sjukhuset och andra kliniker i landet behandlas årligen.

Formella samarbeten

ÖNH-patologerna medverkar vid multidisciplinära ronder, där anmälda fall patologirond diskuteras och behandlingsbeslut fattas.

Medlemskap

Linjen är representerad i
•Svensk förening för patologi
•International Academy of Pathology

Forskning

Patologer inom linjen samarbetar med Akademiska sjukhusets kliniker.