Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Hematopatologi

Linjen för hematopatologi bedriver diagnostik av sjukdomar i blod, benmärg och lymfoida organ.

Frågeställningar som vanligtvis utreds är lymfoproliferativa sjukdomar, akuta leukemier, kroniska myeloproliferativa sjukdomar, myelodysplastiska syndrom och anemier. Linjen utför morfologisk diagnostik av utstryk från blod och benmärg och av snitt från benmärgs- och lymfkörtelbiopsier. Dessutom utförs immunhistokemi, flödescytometri och molekylära analyser.

Hematopatologilinjen har egen remisserie.

Årligen inkommer cirka 4000 prover till den hematopatologiska linjen, varav två tredjedelar från Akademiska sjukhuset och resterande från övriga landsting i Uppsala/Örebroregionen.

Var god se även Processer - Hematopatologiskt laboratorium

Formella samarbeten

Hematopatologerna medverkar vid multidisciplinära ronder, där anmälda fall patologirond diskuteras och behandlingsbeslut fattas.

Medlemskap

Linjen är representerad i

  • Svensk förening för patologi
  • International Academy of Pathology
  • Euroclonality
  • Nordic Society of Pediatric Haematology and Oncology (NOPHO)

Forskning

Patologer inom linjen samarbetar med Akademiska sjukhusets kliniker. Egen forskning inom lymfom och leukemie.