Transplantationspatologi

I Uppsala transplanteras årligen cirka 100 njurar och 20 bukspottkörtlar. Denna linje inom patologin handlägger prover från transplanterade patienter. I huvudsak analyseras biopsier från transplanterade njurar och bukspottkörtel med vidhängande bit från tolvfingertarm.

Frågeställningarna gäller om det rör sig om en avstötning, biverkan av givna mediciner, virusinfektion eller återkomst av grundsjukdom. De flesta prover är akuta och besvaras inom 4 timmar. Vi analyserar dessa biopsier med olika typer av specialfärgningar, inkluderande immunhistokemi och i vissa fall immunfluorescens samt elektronmikroskopi. På basen av biopsifynden i kombination med övrig information beslutas om eventuella akuta behandlingsåtgärder. En lyckad transplantation med ett välfungerande organ är resultat av ett teamwork med ett flertal specialiteter involverade.

Formella samarbeten

Alla biopsier diskuteras vid rond med berörda kliniker och i samband med ronden, då all tillgänglig information integreras, görs eventuella finjusteringar av behandlingen för att optimera funktionen i transplantatet. Alla fallen som ska tas upp i de multidisciplinära ronder som anmäls via navet - patologirond.

Vi har ett nära samarbete med det njurpatologiska laboratoriet vid Karolinska Sjukhuset. Vidare kan vi vid behov konsultera ett laboratorium i Pittsburg. Transplant pathology internet services.

Medlemskap

Linjen är representerad i

  • Svensk förening för patologi
  • International Academy of Pathology

Forskning

Vi bedriver forskning tillsammans med kliniker rörande patogenes och patofysiologi vid transplantation