Urologisk patologi

Den uropatologiska linjen handlägger material rörande benigna och maligna tillstånd i urinvägar och manliga könsorgan.

Till uropatologin hör njurar, uretärer, urinblåsa och till de manliga könsorganen hör prostata, testiklar och penis. Det diagnostiska materialet varierar från biopsier till operationspreparat av olika storlek.

Årligen handläggs drygt 3000 fall av uropatologiska linjen.

Formella samarbeten

Linjen är representerad i regionala vårdprogramgrupper.

Uropatologerna medverkar vid multidisciplinära ronder, där anmälda fall (patologirond) diskuteras och behandlingsbeslut fattas.

Medlemskap

Linjen är representerad i

  • Svensk förening för patologi
  • International Academy of Pathology
  • The European Network of Urological Pathology

Forskning

Patologer inom linjen samarbetar med Akademiska sjukhusets klinikers forskningsprojekt.
Egen forskning inom prostata – och urinvägspatologi.