Perinatal patologi

Perinatalpatologisk undersökning omfattar undersökning av foster samt barn och placentor.

Det är viktigt att dessa följs åt då de tillsammans speglar interaktionen mellan mamman och barnet. Då ett barn eller foster dör utförs en undersökning för att försöka fastställa dödsorsaken. När allvarliga missbildningar upptäcks vid ultraljudsundersökningen och graviditeten avbryts, kan en undersökning kartlägga om det finns risk för upprepning vid förnyad graviditet. Efter undersökningen kan föräldrarna ånyo se barnet, om så önskas.

På akademiska sjukhuset finns regionalt upptag av perinatalfall. Ca 150 barn- och fosterundersökningar samt cirka 350 placentaundersökningar utförs varje år. På obduktionsavdelningen finns möjlighet att utföra dissektionsmikroskopiska undersökningar. Detta möjliggör detaljerad makroskopisk undersökning och fotografering som möjliggör verifikation av fostermissbildningar vid ett avbrytande.

Dessutom kan undersökning med MR samt skelettröntgen utföras, via sjukhusets röntgenavdelningen, vid hjärnmissbildningar respektive skelettdysplasier.

Överläkare och linjeansvarig Katharina Ericson har genomgått den Europeiska utbildningen för perinatalpatologer (International Paediatric Pathology Association courses) och har arbetat inom detta område sedan 2001.

Se även Obduktion - Omhändertagande av avliden

Formella samarbeten

Multidisiplinära ronder med obstetriker, barnkirurg, barnläkare, klinisk genetiker, röntgenläkare samt perinatalpatolog hålls regelbundet.

Medlemskap

Linjen är representerad i

  • Svensk förening för patologi
  • International Academy of Pathology