Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Amyloiddiagnostik

Amyloidos är en heterogen grupp inlagringssjukdomar där abnormt veckade och aggregerade proteiner inlagras i kroppens organ och vävnader.

Ett stort antal proteiner kan ge upphov till amyloid men tillstånd, där inlagringarna i sig ger upphov till sjukdom, d.v.s. amyloidos, är relativt ovanliga. Amyloidos kan vara lokal eller systemisk. Systemisk amyloidos finns i många olika biokemiska former med olika prognos och helt olika behandling. Därför är både påvisande av amyloid och bestämning av dess natur absolut nödvändig. Vid amyloidosfrågeställning tas biopsi från främst bukväggens subkutis men även andra vävnader.

Amyloiddiagnostiken har egen remisserie. Inkomna prover, färska biopsier såväl som utstryk färgas och analyseras i polarisationsmikroskop. Föreligger amyloidos utförs typbestämning av amyloid med hjälp av Western blot (färsk vävnad) eller immunhistokemi (utstryk eller snitt) där egenframställda primära antikroppar används.

På amyloidlaboratoriet i Uppsala finns mycket lång erfarenhet av amyloidosdiagnostik, och djup kunskap om de olika formerna. Vid Klinisk Patologi diagnostiseras och typbestäms amyloidos för hela landet.

Medlemskap

Linjen är representerad i

  • Svensk förening för patologi
  • International Academy of Pathology
  • International Society of Amyloidosis

Forskning

Patolog inom linjen samarbetar med Akademiska sjukhuset kliniker. Egen forskning inom olika former av amyloid och amyloidos.

Personal

Per Westermark, linjeansvarig, konsult, professor emeritus, 018 - 611 38 49, 0703-669358